FRAVÆRENDE: – På oss som har fulgt bransjen i noen år, kan vi knapt huske en regjering med en statsråd med mindre interesse og tilstedeværelse enn Skjæran, skriver ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage på kommentarplass i dag. (Foto: Arkiv)

Krever Bjørnar Skjærans avgang som statsråd

På kommentarplass i dag krever Fiskeribladet fiskeri- og havministerens hode på et fat. – Har noen sett Bjørnar Skjæran, spør redaktør Øystein Hage retorisk.

Publisert Sist oppdatert

– Etter et halvt år med Skjæran i posisjon, er det naturlig å spørre om næringen egentlig har en minister. En ting er i alle fall sikkert, det virker ikke som ministeren bruker mye tid på den.  Interesserer Skjæran seg i det hele tatt for fisk og sjømat, eller har han bare ikke tid til oss, spør sentrale personer landet rundt., skriver Hage og etterlyser en statsråd som er mer synlig ute blant aktørene i en næring som etter hvert eksporterer for 120 millarder kroner i året.

– Om han har snakket med noen på kaikanten eller ved merden vet ikke vi, men vi registrer med undring at han heller ikke har tid å bruke på organisasjonene rundt omkring. Han er rett og slett totalt fraværende i fiskeri- og havbruksdebattene, konstaterer redaktøren og lister opp vitale bransjesamlinger der Skjæran enten ikke har vist seg i det hele tatt, eller kun vært innom som kortest før han forlot igjen i hurten og sturten.

– Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er rett og slett totalt fraværende i fiskeri- og havbruksdebattene, konstaterer redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet. Nå ber han statsminister Jonas Gahr Støre om å ta grep. (Foto: Fiskeribladet)

Redaktøren i ærverdige Fiskeribladet avslutter med følgende nådeløse konklusjon:

– Når Støre etter hvert skal se på statsrådskabalen på nytt, bør han derfor både vurdere om dagens departementsstruktur tjener sjømatnæring, eller om Skjæran bruker tiden sin riktig. Men kanskje aller mest bør Støre vurdere nøye om Skjæran heller burde prioritere nestlederjobben i Ap fremfor statsrådsjobben. Etter et halvt år med Støre-regjering er det nemlig på tide det blir ansatt en fiskeri- og sjømatstatsråd.

Kommentaren kan leses i sin helhet her. (Ekstern lenke)