Skipsrevyen:

Marin Teknikks hovedkontor på Gurskøy i Møre og Romsdal

Fortsatt tøft for Marin Teknikk

Designselskapet Marin Teknikk på Gurskøy i Møre og Romsdal opplevde nok et tøft år i 2022. Omsetningen falt med nesten ni millioner sammenlignet med året før, og egenkapitalen tappes ytterligere.

Omsetningen i selskapet endte til slutt på 28,8 millioner kroner i 2022 mot 37,2 millioner kroner året før. Ser man tilbake til 2020 kan man se at omsetningen er redusert med 55,1 millioner kroner. 

Driftsresultatet endte til slutt på -18,6 millioner kroner mot -10,1 millioner kroner i 2021. 

Marin Teknikk har historisk sett hatt flere kontrakter mot det russiske markedet, og ble derfor spesielt rammet av sanksjonene som fulgte etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. 

Flere nye markeder

De siste årene har selskapet, ifølge årsberetningen, posisjonert seg i flere nye markeder.

- Det gjør at selskapet nå står bedre rustet og er mindre sårbare for sykliske svingninger innen enkeltmarkeder, skriver styret. 

- Ordrereserven ved utgangen av 2022 var svært lav og aktiviteten inn i inneværende år er dermed noe mer usikker enn den har vært ved inngangen til de siste årene, heter det videre.

Derfor var det løpende oppdrag innen ettermarkedet som utgjorde en vesentlig del av fakturerbare timer i 2022 og det forventes at dette vil dekke inn noe av kapasiteten i inneværende år.

Nøkkeltall:

Tall i mill. kr 2022 2021
Omsetning28,837,2
Driftsresultat−18,6−10,1
Driftsmargin %−64,5−27,3
Resultat før skatt−19,4−4,9
EK %73,863,1

Kilde: Brønnøysundregistrene

- I parallell med det grønne skiftet har økende behov for sikker og tilstrekkelig energiforsyning bidratt til økt etterspørsel for våre skipsdesign utover i 2022. Denne økte aktiviteten på forespørsler i våre markeder forventes å holde frem utover i 2023. I et mer langsiktig perspektiv, er selskapet fortsatt forberedt på å kunne håndtere svingninger, kan man lese i årsberetningen.

For å dekke inn underskuddet på driften har styret besluttet å tappe egenkapitalen med 15,4 millioner kroner. 

Selskapet har forholdsvis lav gjeld sammenlignet med opptjent egenkapital som gjør selskapet, til tross for svakt driftsresultat, til et solid selskap med en egenkapitalgrad på 73,8 %.