Årsregnskap:

Ulstein Verft hadde en omsetning på 923.774.001 kroner i 2021.
Ulstein Verft hadde en omsetning på 923.774.001 kroner i 2021.

Fortsatt positive tall for Ulstein Verft

Selskapet leverte to nybygg i 2021. - Hovedfokuset for 2022 vil være å inngå nye kontrakter i et marked som fortsatt er krevende.

Publisert Sist oppdatert

- Etter flere år med omstilling og store tap er det gledelig å konstatere at selskapet oppnår positivt resultat også i 2021, skriver styret i årsberetningen.

Effektene fra Covid19 er fortsatt krevende og styret anser dette som den viktigste årsaken til at selskapet har vært nødt til å sette i gang prosesser for ytterligere markedstilpasning av organisasjonen det siste året:

Nøkkeltall:

Ulstein Verft
Tall i mill. kr20212020
Omsetning973,71 430,7
Driftsresultat41,159,2
Driftsmargin %4,44,1
Resultat før skatt19,410,4
EK %24,38,7
Kilde: Brønnøysundregistrene

- Basert på prognosene for 2022 forventer styret at likviditeten og egenkapitalen vil holde seg stabil gjennom året i takt med selskapets aktiviteter.

Ikke full kapitalytelse

Ulstein verft bygger og leverer spesialskip innenfor havvind, ekspedisjonscruise, RoPax og olje- og gass-sektoren, der typiske prosjekt er bygging av avanserte skip med en stor andel utrustning, som stiller høye krav til prosjektledelse, teknisk kunnskapsnivå og integrasjonskompetanse.

- Det var ikke full kapitalytelse i 2021. Året 2021 var igjen preget av Covid19 sammen med fortsatt omstilling til nye markedssegmenter og tilhørende kostnader. Omstillingen har tatt tid og har vært kostbar, men selskapet har i denne perioden arbeidet for å sikre likviditet og på sikt ytterligere styrking av egenkapitalen, skriver styret.

Selskapet har likevel klart å opprettholde et høyt aktivitetsnivå gjennom deler av 2021.

Levert to nybygg

Ulstein Verft leverte i 2021 nybyggene «Nexans Aurora» og «National Geographic Resolutions» som begge ble nominert til Ship of the Year 2021. «Nexans Aurora» stakk også av med den gjeve tittelen.

- Innovasjon er realisering og kapitalisering av nyskaping. Ulstein verft utvikler sine aktiviteter innenfor områder som gir merverdi for kunden, skriver selskapet.

Verftsindustrien opplevde i 2021 en økning i kontraheringsaktivitet sammenlignet med de siste årene:

- Det er spesielt innen containerskip og flytende naturgass at veksten har vært størst. Ulstein verft har i året som gikk prioritert markedssegmentene ekspedisjonscruise og havvind, heter det.

Fremtiden ser lovende ut

- Vi forventer at det i tiden fremover vil være økende etterspørsel etter kabelleggere, serviceoperasjonsskip, SOV, steininnstallasjonsskip og andre installasjonsskip med stor krankapasitet.

Hovedfokuset for 2022 vil være å inngå nye kontrakter i et marked som fortsatt er krevende.

- Ulstein verft er godt posisjonert for å utnytte mulighetene innenfor selskapets satsningsområder i 2022.

Arbeider for rekruttering til den maritime næringen

- Det er svært viktig for Ulstein Verfts videre utvikling at flere ungdommer velger fagutdanning og høyere utdanning innenfor konsernets satsingsområder, skriver styret.

Ulstein verft engasjerer seg i målrettede prosjekter for å få flere unge til å velge realfag og utdanning rettet inn mot maritime yrker.

- Vi vil derfor fortsette å engasjere oss i den langsiktige rekrutteringen til den maritime næringen.