MS «Prowess».
MS «Prowess».

Snøkrabberederiet Ocean Venture med astronomisk omsetningsøkning i 2021

Bergensrederiet Ocean Venture hadde en omsetningsvekst på hele 125 prosent fra 2020 til 2021.

Publisert

Ocean Venture har ett fartøy i drift, krabbefiskefartøyet MS «Prowess», som fisker snøkrabbe i arktiske farvann.

- Fiskeriet er i en positiv utvikling, der bestandsutvikling og isforhold gjorde at fangstvolumene ble tilfredsstillende, skriver styret i årsberetningen for 2021.

Rederiet hadde en omsetning på 172,9 millioner kroner, mot 77 millioner året før. Det gir en vekst på nærmere 125 prosent.

Nøkkeltall:

Ocean Venture
Tall i mill. kr20212020
Omsetning172,977,0
Driftsresultat43,111,7
Driftsmargin %24,915,2
Resultat før skatt40,513,0
EK %31,75,1
Kilde: Brønnøysundregistrene

Økt etterspørsel

- I tillegg opplevde selskapet en økt etterspørsel etter produktet, og prisene i verdensmarkedet var stigende. Til sammen bidro dette til et tilfredsstillende resultat for driften, skriver rederiet.

Driftsresultatet var på 43,1 millioner kroner i 2021, en vekst på hele 268,9 prosent mot året før. Da var driftsresultatet på 11,7 millioner kroner.

Ytterligere ett fartøy under ombygging

Selskapet skriver at etterspørselen i 2022 har vært noe avtakende, men at styret er trygg på at det økonomiske grunnlaget for selskapets videre drift også er solid.

Ocean Venture hatt fartøyet MS «Munin» under ombygging til fabrikkskip under store deler av 2021, og planen var at fartøyet skulle settes i drift våren 2022.

- Imidlertid ble fartøyet utsatt for en ulykke helt i sluttfasen under ombyggingen, slik at oppstart måtte utsettes, skriver rederiet.

Sikter mot januar 2023

De opplyser også at fartøyet var tilstrekkelig forsikret og at de har mottatt et kontantoppgjør i 2022.

- Dette, sammen med ny og langsiktig finansiering for selskapet, sikrer at fartøyet kan bygges opp igjen.

Styret sikter mot at MS «Munin» settes inn i snøkrabbefisket ved oppstart i januar 2023.