Kvinnherad kommune:

Sven Vidar Syversen og Rosendal Marineservice samlokaliserer seg med Robin Pedersen og Hellesøy Verft på Årsnes Industriområde frå 1. desember.
Sven Vidar Syversen og Rosendal Marineservice samlokaliserer seg med Robin Pedersen og Hellesøy Verft på Årsnes Industriområde frå 1. desember.

Lokale verft samlokaliserer seg på Årsnes i Kvinnherad

Hellesøy Verft og Rosendal Marineservice samlokaliserer seg på Norsafe-området på Årsnes.

Publisert

I juni vart det klart at Hellesøy Holding overtok eigarmajoriteten i Rosendal Marineservice. Frå 1. desember byrjar sistnemnde på eit samliv med delar av Hellesøy Verft på Årsnes Industriområde i Kvinnherad kommune.

– Det blir eit løp no for å finna samarbeidsforma oss i mellom, forklarer Sven Syversen frå Rosendal Marineservice og Robin Pedersen frå Hellesøy Verft til Grenda lokalavis.

2000 kvadratmeter hall

Heile Rosendal Marineservice og ståldelen til Hellesøy Verft skal flytta inn i hallane på Årsnes, medan den marine delen til Hellesøy Verft framleis vil gjera sitt oppdrag ved djupvasskaien på Løfallstrand.

– Alt er ikkje heilt klart enno, mellom anna korleis me skal få ting frå sjø til land. Me må ha løpande aktivitet heile vegen, og må forbli operative i Skålafjæro heilt til me er operative her på Årsnes. Det er i alle fall mi vurdering, seier Syversen, noko Pedersen samtykker til.

Det er Hellesøy Holding som har eigarmarjoriteten i Rosendal Marineservice og Hellesøy Verft. Det gjer samlokalisering på Årsnes naturleg for Sven Vidar Syversen (t.v.) og Robin Pedersen.
Det er Hellesøy Holding som har eigarmarjoriteten i Rosendal Marineservice og Hellesøy Verft. Det gjer samlokalisering på Årsnes naturleg for Sven Vidar Syversen (t.v.) og Robin Pedersen.

Rosendal Marineservice har service, vedlikehald og utrusting av røktarbåtar til oppdrettsbransjen som hovudgeskjeft.

Hellesøy Verft har snudd noko av sin produksjon over på store stålkonstruksjonar.

– Me har service og vedlikehald av eksisterande flåte som det eine fokuset, og stålproduksjon som det andre. Og det er kjekt å sjå at satsinga mot ny marknad har gitt resultat som fører til at me må inn i større produksjonslokale. Her inne vil me kunna setja opp ei skikkeleg effektiv produksjonslinje på stål, og me vil kunna gjer jobbane på kortare tid, og då til ein betre pris, forklarer Robin Pedersen.

Hovudhallen på Årsnes er 90 meter lang og 15 meter mellom søylene. Med sidehallen har dei no rundt 2000 kvadratmeter hall å boltra seg i. På toppen kjem eit raust uteområde, frå kaien ved hallen og heilt opp til brakkeriggen til Viking.

– Noko av det som gjer at me har byrja å sondera andre lokale, er at me har førespurnader på store stålkonstruksjonar som krev stort areal. Her på Vestlandet er det ikkje godt å basera seg på utearbeid i vinterhalvåret. Å vera inne med brenning og sveising, og samtidig ha krankapasitet til å flytta og snu på store konstruksjonar, er med på å gjera oss meir effektive, og set oss i posisjon til å vinna nye oppdrag, vurderer Pedersen, før han legg til:

Sven Vidar Syversen og Rosendal Marineservice ser at områdereguleringa i Rosendal blir eit hinder for båtproduksjon i Skålafjæro i framtida.
Sven Vidar Syversen og Rosendal Marineservice ser at områdereguleringa i Rosendal blir eit hinder for båtproduksjon i Skålafjæro i framtida.

– Me ar allereie landa første kontrakten som skal produserast her, men eg kan ikkje seia meir om det. Eg kan seia A, men ikkje B, ler Pedersen.

Ynskjer å utvida

Hellesøy Verft og Rosendal Marineservice passar godt i saman kompetansemessig, meiner Syversen og Pedersen, som håper å sjå synergieffektar hos begge bedriftene på samarbeidet dei i mellom.

– Her er det snakk om å flytta no eller seinare. Det er ei kjennsgjerning og i tråd med arbeidet for områdereguleringa at båtproduksjon ikkje har ei framtid i Skålafjæro. Dermed vel me no å samlokalisera Rosendal Marineservice med Hellesøy Verft på Årsnes, først som sist. Me har diskutert ei overgangsordning med eigarane, og vonar at vi skal få dette til på ein god måte, seier Syversen.

Robin Pedersen håper Hellesøy Verft kan veksa vidare når dei flyttar produksjonen til Årsnes Industriområde frå 1. desember.
Robin Pedersen håper Hellesøy Verft kan veksa vidare når dei flyttar produksjonen til Årsnes Industriområde frå 1. desember.

Det inneber investeringar i maskinpark, sjølv om eigarane av Årsnes Industriområde AS (Skaala-familien som i si tid eigde Norsafe) skal gjera somme oppgraderingar innomhus før dei nye leigetakarane flyttar inn.

– Me syns det er fint å kunne samarbeide med Hellesøy Verft og Rosendal Marineservice, som begge er i god utvikling og jobbar innanfor veldig spennande område. På mange måtar høyrer Hellesøy heime på Årsnes, og her vil me vera med å leggja til rette for vidare vekst og verdiskaping, seier dagleg leiar Aleksander Skaala i ei pressemelding i samband med avtalen.

– Det er eit fantastisk godt område dette, og eg ser verkeleg fram til å ta det i bruk. Og kanskje me kan få ein aktivitet som er så stor at me kan ha behov for endå meir plass, drøymer Pedersen.

– Kan det vera håp om å få behov for meir hallkapasitet her også?

– Det må me jo svara ja på. Me håper på det. Me er i vekst, og skal veksa meir. Det er stor aktivitet i nærområdet, spesielt på stålarbeidet, og det betyr at me også vil trenga fleire tilsette ved Hellesøy Verft. Me har ambisjon om å veksa i både omsetning og antal tilsette, understrekar Pedersen.