Skipsrevyen:

Båtbygg AS er lokalisert på Raudeberg i Vestland fylke. Illustrasjonsfoto: Båtbygg AS

Solide resultater år etter år

Verftet Båtbygg på Raudeberg utenfor Måløy hadde nok et godt år i fjor. Til tross for en nedgang i omsetningen endte det med et tosifret antall millioner i pluss.

Publisert Sist oppdatert

Båtbygg har de siste ti årene levert positive driftsresultater på løpende bånd. Vi må helt tilbake til 2013 for å finne det siste året hvor selskapet var i rødt på driften, og da bare marginalt. 

I løpet av de siste ti årene har eierne også hentet 60 millioner i utbytte, samtidig som egenkapitalen har vokst jevnt og trutt. Det er derfor et solid selskap Kjell Inge Sjåstad driver, hvor egenkapitalen nå har vokst til 55,5 millioner kroner.  

Sjåstad har for øvrig også aksjemajoriteten i selskapet. 

Omsetningen i 2022 endte til slutt på 270,6 millioner kroner, en nedgang på knappe 12 millioner kroner sammenlignet med året før. Driftsresultatet endte på 14,7 millioner kroner, mot 16,4 i 2021. 

Det gir en driftsmargin på 5,4%, som innen verftsnæringen er blant de bedre.

Nøkkeltall:

Tall i mill. kr 2022 2021
Omsetning270,6282,5
Driftsresultat14,716,4
Driftsmargin %5,45,8
Resultat før skatt15,116,8
EK %55,359,0

Kilde: Brønnøysundregistrene

Netto finans var også i pluss for verftet med 452 000 kroner, som gjorde at årsresultatet før skatt til slutt endte på 15,1 millioner kroner, mot 16,8 millioner i 2021.

Konkurranseutsatt

Båtbygg møter, som alle andre verft, konkurranse fra både fra nasjonale og internasjonale aktører. 

- Dette resulterer i prispress mot utenlandske aktører. Men selskapet har gode fasiliteter på anlegget som gir evne til hurtig omstilling og stor fleksibilitet, skriver styret i årsberetningen og fortsetter: 

- Konkurransekraften i selskapet vurderes følgelig som god, med tilfredsstillende egenkapital og god finansiell struktur, er selskapet godt rustet til nye utfordringer. Styret er likevel spent på utviklingen i 2023 gitt den pågående krigen i Ukraina og de konsekvensene dette har fått og vil få for prisøkning og leveringssituasjonen for råvarer.

Styret har vedtatt å betale ut et utbytte på 10 millioner kroner til eierne.