EIR: Det var Fiskeridirektoratets fartøy «Eir» som oppdaget at båten ikke var hva registeringsnummer og AIS tilsa.

Fiske med «lettbåt» kostet dyrt

Det kan raskt koste dyrt om en i uvitenhet bruker feil fartøy til fiske. At fiskeren gjorde det i god tro, hjalp ikke da han forklarte for kontrollørene om bord på «Eir» hvorfor båten hadde registreringsnummer og AIS tilhørende en annen båt.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste foretok i juli i fjor en kontroll av fisket etter leppefisk i området Bergen – Fensfjorden. Direktoratets fartøy «Eir» observerte da sporing fra fartøyet «Leika». Og det ble bestemt at de skulle kontrollere fartøyets teinetrekking.

«Leika» er en eldre plastsjark bygget i 1977 og kjøpt av nåværende eier i 2009. Den er utstyrt med en 72 hestekrefter motor og hører hjemme i Alver kommer nordvest av Bergen.

AIS og nummer tilhørte annen båt

Det ble raskt klart at det ikke kunne være «Leika» de kontrollerte. Fartøyet var påmalt registreringsnummeret til «Leika» og hadde i tillegg AIS-senderen til «Leika» ombord. I samtale med skipper ble det klart at «Leika» ikke hadde blitt benyttet i fisket etter leppefisk og at fangsten som var blitt levert og ført sluttseddel på «Leika», var fanget av det nevnte fartøyet som «Eir» påtraff.

Uvitenhet kostet dyrt

LEPPEFISK: Det kostet fiskeren dyrt å bruke lettbåten i leppefisket.

Skipper forklarte i bemerkninger til forhåndsvarsel om inndragning at han av uvitenhet hadde benyttet en lettbåt til fiske og levering av leppefisk i stedet for fartøyet «Leika».

Fiskeridirektoratets kontroll avdekket at fartøyet «Leika» ikke hadde vært benyttet til fiske i perioden 21. juli til 24. juli, men at det likevel var landet fisk og skrevet sluttsedler på fartøyet i dette tidsrommet. Skipper forklarte dette mat at han benyttet en lettbåt i stedet for «Leika», siden han trodde at han kunne benytte hjelpebåt.

Fiskeridirektoratet region Nord som behandlet saken vedtok i sommer inndragning av fangstverdi på 37 787 kroner. Inndragningen er ikke påklaget.