NAIS er mer et supplement enn en konkurrent til tjenester som Marinetraffic.

Mangler en del på å bli NAIS

Kystverket har lansert NAIS, - en AIS-tjeneste som skal være en konkurrent til tjenester som Marinetraffic. Tross at NAIS inneholder mye nyttig informasjon, er det i liten grad en konkurrent til andre eksisterende tjenester, men heller et interessant supplement.

Publisert Sist oppdatert

NAIS som er en tjeneste utviklet i felleskap av Kystverket og BarentsWatch ble presentert tirsdag. Kystmagasinet har testet tjenesten og sammenlignet den med Marinetraffic som er den AIS-tjenesten som har flest brukere i Norge.

En del småfeil

For fiskere og andre som ferdes på sjøen har AIS blitt et hendig redskap. For fiskere inneholder den nye tjenesten som en del hendige redskap. Men en test viser at det svikter på en del områder som begrenser verdien. Det er også en feil som kanskje kan kalles «barnesykdommer».

For å få tilgang til alle tjenester må en registrere seg. Når en har registrert seg får du en epost hvor du må klikke på en link for å bekrefte epostadressen. Denne linken fører til en side hvor du blir bedt om å logge på. Men der er det full stopp med feilmelding når en skal logge seg på. Det viste seg at en var logget på, så meldingen om at en skulle logge seg på burde ikke kommet opp.

Ikke alt virker som det skal

Det er alltid interessant å se navn på de fartøy som er på kartet. Denne delen av NAIS sin tjeneste var svært ustabil. Markerte en for å se havn forsvant de, og motsatt. Noen ganger dukket bare noen få navn opp. Det kan skyldes valg av Chrome som nettleser. Men den er den mest brukte nettleseren i Norge og burde fungere.

Disse båtene viste Marintraffic pg NAIS i samme område i Egersund

Må søke om tilgang til satellittinfo

Vil du ha tilgang på informasjon om fartøyer som er i polare områder, og utenfor kontakt med AIS-stasjoner langs kysten, må det søkes om tilgang. Dette er informasjon som mottas fra satellittjenester. Fordelen er at om du blir godkjent så er dette en gratis tjeneste. Marinetraffic tar godt betalt for slik informasjon. Men da får du global tilgang til alle fartøyer. NAIS omfatter bare norske farvann.

Mens Marinetraffic ikke har en nedre grense for lengde på båter de viser, vil du på NAIS bare få opp fiskefartøyer og andre fartøyer i næringsvirksomhet med lengde over 15 meter. For fritidsfartøyer er grensen 45 meter. Fritidsfartøyer over 45 meter er det svært få av.

Stor forskjell på hvilke fartøy som vises

Kystmagasinet foretok et utsnitt på kartet i Egersund havn for å se hvor mange fartøy som kom opp. Marinetraffic ga informasjon om 22 fartøy, mens NAIS bare ga informasjon om 13 fartøy. Ifølge Kystverket er det GDPR-regler som ligger til grunn for at mindre fartøy ikke viser. GDPR-reglene gjelder også for Marinetraffic, men det er tydeligvis ulik tolkning.

Skipsinformasjon rett fra Skipsregistrene

En av de store fordelene med NAIS er at det hentes informasjon direkte fra Skipsregistrene NOR og NIS. Det betyr blant annet at en kan se hvem som eier et fartøy. Denne tjenesten tilbys av andre tjenester. Men informasjonen fra Skipsregistrene er korrekt, - det er informasjon fra andre tjenester som Marinetraffic, Baltic Shipping, Vesselfinder, Myshiptracking, Aishubnet, Fleetmon, Vesseltracking og andre ikke.

Dette er NAIS

Kystverket kaller NAIS som den nå tilbys for versjon 1.0. Det opplyses at følgende tjenester er en del av NAIS:

Søk på fartøy i sanntid (identitet, fart og kurs)

Søk på fartøysbevegelser opptil en uke tilbake i tid

Se oppdaterte værdata

Bygg inn kartutsnitt på andre nettsider

Velg blant ulike kartbakgrunner

Filtrer på en eller flere nasjonaliteter

Klikk på symbol i kart for mer informasjon om skjær og grunner

Lag dine egne favorittlister og tidsintervaller for fartøy du ønsker å følge med på eller spore

Last ned en åpen datastrøm (API) for visning på andre nettsider eller til utvikling av egne produkter

Gratis tjeneste

Russisk fiskeflåte viser ikke

Går en inn på kartet for å se på flåten utenfor Varanger, vil en se et stort antall russiske fiskefartøy på Marinetraffic. På NAIS dukket bare en russisk fiskebåt opp i dette området. Det kan synes uforståelig at disse fartøyene ikke skal vises. Selv om de ligger rett utenfor norsk sone, er det vanskelig å se fornuft i at de ikke viser. Ett fartøy, den 76 meter lange russiske tråleren «Lazurnyy» viser på NAIS siden den seiler sørvestover, så vidt innenfor norsk sone.

BarentsWatch som er samarbeidspartner i NAIS og som leverer mye av informasjonen har svært mye god fiskeriinformasjon. Men når store og viktige flåtegrupper ikke er med i informasjonen mister den noe av verdien. Spesielt når noe av hensikten med AIS-informasjonen skal være å redusere faren for kollisjoner.

For fiskere er noe av verdien med Marinetraffic at her ligger bilder av de fleste fartøyer. Disse har fotografer lagt inn gratis, og de er ofte brukt når fiskere diskuterer fiskefartøyer. Om dette vil bli en del av NAIS er heller tvilsomt. Til det er det for mange problemer knyttet til opphavsrettigheter og personvern.

Det er feil i noen linker og en de ustabil informasjon. Dette er forhåpentligvis noe som lukes bort etter hvert. skjermdump

NAIS består i stor grad ikke av nye tjenester. Men måten ulike tjenester er integrert med AIS og kart, vil nok gjøre NAIS til et redskap mange fiskere vil bruke.

NAIS er likevel ingen konkurrent til Marinetraffic. Spesielt ikke om en del av hensikten skal være å unngå kollisjoner. Da er det viktig å se flest mulig fartøyer, ikke bare fiskebruk som står i sjøen. Spesielt gjelder dette mindre fartøy som er vanskeligere å oppdage visuelt fra et styrhus.