Bjørnar Skjæran har ønske om å få slutt på dansk fiske, lovlig og ulovlig, etter gytende kveite. Foto Terje Engø
Bjørnar Skjæran har ønske om å få slutt på dansk fiske, lovlig og ulovlig, etter gytende kveite. Foto Terje Engø

Skjæran til Danmark for å diskutere ulovlig kveitefiske

Danske fartøyer fisker ulovlig etter gytende kveite i norsk sektor. Nå drar Bjørnar Skjæran til Hirtshals for å møte den danske fiskeriministeren Rasmus Prehn. Programmet er ikke endelig. Kveitefredning, og sannsynligvis både produksjonslaks og fiskerikontroll på blokka.

Publisert Sist oppdatert

Bjørnar Skjæran og Rasmus Prehn skal først ha et bilateralt møte på mandag kveld i neste uke. Deretter fortsetter de med besøk til flere virksomheter i Hirtshals Havn på tirsdagen. Til nå er ikke noe offentliggjort om møtet verken i Norge eller Danmark. Sannsynligvis siden det fortsatt arbeides med det endelige programmet og innholdet i diskusjonene mellom fiskeriministrene.

Forbudt å fiske gytekveite

Norske fiskere har ikke lov til å fiske etter kveite store deler av vinterhalvåret. Den er da fredet. Men danske fiskere vet hvor kveita gyter, blant annet utenfor Jomfruland. Det bekymrer både fiskere og biologer at danske fiskere ulovlig forsyner seg av kveite som gyter i norsk sone.

Det er 70 år siden Norge stoppet garnfiske etter kveite i gytetiden.

Ifølge NRK har Kystvakten bordet fem danske trålere og kontrollert fangst, redskap og rapportering.

- 80 til 90 prosent av fangsten bestod av kveite. Det er veldig alvorlig, uttalte Jonny Høgseth som er fiskerioffiser i Kystvakten til NRK. Han fortalte også at de hadde registrert 25 tonn kveite de mener ulovlig om bord i båtene. 4.7 tonn var beviselig fanget på norsk side.

Der er stor produksjon av laksefilet ved flere virksomheter i Hirtshals. En av disse, Seawell, får besøk av de to fiskeriministrene. Foto Terje Engø
Der er stor produksjon av laksefilet ved flere virksomheter i Hirtshals. En av disse, Seawell, får besøk av de to fiskeriministrene. Foto Terje Engø

Ifølge et foreløpig program for møtet med Danmarks mat-, landbruk- og fiskeriminister Rasmus Prehn, vil Skjæran ta opp kveitefisket i Skagerrak. Han vil diskutere mulighetene for en fredningsperiode for fiske av kveite på EU-siden i Skagerrak, tilsvarende den vi har i Norge.

Skal besøke Hav Line Processing

Skjæran vil sammen med Prehn også besøke Hav Line Processing sitt anlegg. Det er her all laks fra den tidligere omstridte lakseslaktebåten «Norwegian Gannet» losses og pakkes. Siden «Norwegian Gannet» fortsatt operer på dispensasjon fra regelverket, er det ikke usannsynlig at denne situasjonen vil bli tatt opp av Prehn, som nok ønsker å øke tilgangen av råstoff til danske foredlingsbedrifter.

Slaktebåten er svært viktig for både Hirtshals Havn og danske lakseforedlere som får ferskere råstoff levert over kai, enn om laksen kommer med lastebil. I denne problematikken inngår den laksen som kalles produksjonsfisk.

Hirtshals har blitt den viktigste huben for norsk og færøysk lakseeksport. Foto Terje Engø
Hirtshals har blitt den viktigste huben for norsk og færøysk lakseeksport. Foto Terje Engø

Danske myndigheter og organisasjoner har flere ganger bedt Norge om å tillate eksport av produksjonsfisk. Norge har et forbud mot eksport av laks med synlige sår eller skader.

Danish Seafood Association klaget dette forbudet inn til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Men sommeren 2019 avviste ESA å åpne sak mot Norge. I 2020 fikk Lerøy og MOWI midlertidig tillatelse til å eksportere produksjonsfisk på grunn av de problemer Coronaviruset skapte. De fikk da tillatelse i en periode til å sende produksjonsfisk til egne fabrikker i Europa.

For Prehn er det en ypperlig mulighet til å ta opp forbudet mot eksport av produksjonsfisk. Han har også et kort på hånd når han eventuelt kan tilby å endre danske fredningsbestemmelser for kveite.

Beskyldninger om juks

Kystmagasinet har også spurt kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik i Fiskeridepartementet om kontroll med fisk som losses av norske fiskebåter ved danse auksjoner, eller som sendes med bil for å bli omsatt ved auksjon, er ett av teamene som kommer opp.

Det vil være et naturlig tema, all den tid Sjømatbedriftene i januar sendte et brev til Skjæran hvor de langt på vei påsto at pågikk omfattende juks. Siden sendte Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag et brev til departementet hvor de karakteriserte Sjømatbedriftene sitt brev som et «næringspolitisk utspill».

Bjørnar Skjæran skal møte den danske fiskeriministeren Rasmus Prehn for blant annet å diskutere dansk kveitefiske i Skagerak. Foto Nærings- og Fiskeridepartementet.
Bjørnar Skjæran skal møte den danske fiskeriministeren Rasmus Prehn for blant annet å diskutere dansk kveitefiske i Skagerak. Foto Nærings- og Fiskeridepartementet.

Kveitefredning og kontroll i bytte

Skal Skjæran gi fra seg produksjonsfisk, vil han måtte komme hjem med noe. Det kan være fredning av kveite og avtale om å styrke kontrollen med norsk fisk som leveres eller sendes til Danmark. Angvik opplyser til Kystmagasinet at han ikke er kjent beskyldningene om juks blir tatt opp. Programmet vil først være klart i slutten av denne uken blir det opplyst.

Besøker filetfabrikk og havnen

De to fiskeministerne skal også besøke laksefiletfabrikken Seawell, og de skal ha møte med Hirtshals Havn hvor det foregår store utviklingsarbeider som vil ha stor betydning for næringslivet spesielt på Skagerakkysten.

Spesielt fiskefartøyer i Sør-Norge bruker Hirtshals når de trenger å få utført reparasjoner. Det planlegges nå nye moloer og enda bedre havnefasiliteter. I dag er det åtte daglige anløp av ferjer fra Norge. Med en utbygging av havnen kan det også bli flere anløp av større fraktefartøyer og kanskje derved bli en pådriver i Norge til å flytte godstrafikk fra vei til båt.

Det endelige programmet for Skjæran sine bilaterale samtaler med Prehn og besøk til bedrifter i havnen, vil først bli offentliggjort nærmere helgen, opplyses det.