KOLLISJON: MS Tornado brukte ikke AIS på kollisjonstidspunktet. Havarikommisjonen konstaterer allikevel at det var lastebåten som hadde skyld i kollisjonen tidligere i høst.

Reketråleren Tornado: Brukte ikke AIS - Havarikommisjonen skylder på lasteskipet

Kollisjonen mellom det 118 meter lange lasteskipet MS Edmy og fiskefartøyet MS Tornado i Langesundsbukta førte til strukturelle skader både over og under vannlinjen med påfølgende vanninntrengning på fiskefartøyet.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver kommisjonen i sin rapport, som ble klar i dag.

– Etter Havarikommisjonens vurdering medførte bruken av navigasjonshjelpemidler som ECDIS og AIS at navigatøren, som var alene på broen på MS Edmy, i mindre grad brukte aktiv tradisjonell navigasjon med utkikk.

Så ikke fiskefartøyet

Da navigatøren på broen på lasteskipet sjekket radarbilde for mulige farer, oppfattet han at kursen han hadde satt, mot København, var klar. Han så ikke fiskefartøyet. Deretter satt han seg akterut i styrhuset for å utføre kontorarbeid på pc-en. Etter en halv time på samme kurs sydover, med rundt 12 knops fart, merket navigatøren at noe traff skipet i baugen. Lasteskipet kolliderte med fiskefartøyet klokken 0835.

Mannskapet på MS Tornado var fysisk uskadd. Det var imidlertid betydelige skader på skansekledningen på babord baug. Det var minimale skader på MS Edmy.Brovaktalarmen, som er et verktøy som kan bidra til at oppmerksomheten til navigatører opprettholdes over tid, var også deaktivert på lasteskipet på dagtid. Hadde brovaktalarmen vært påslått mener Havarikommisjonen at dette ville bidratt til en sikrere navigasjon.

Brukte ikke AIS

Fiskefartøyet Tornado var ute og trålte etter reker i Langesundbukta med to personer om bord. Fiskefartøyet brukte både lanterner og dagsignal for tråling. Siden de ønsket å holde fiskeplassen sin skjult, hadde de ikke AIS-utsending på når MS Edmy satt sin kurs. Da var Tornado kun synlig som et radarekko uten AIS-merking på radar og ECDIS. Utsending på AIS ble aktivert 5–6 minutter før kollisjonen inntraff.

Havarikommisjonen mener at forventningen om at fartøy stort sett har AIS-utsending, kan gi en falsk trygghet da ikke alle farer nødvendigvis blir identifisert.

Kunne ha motvirket kollisjonen

Havarikommisjonen har forståelse for at fiskere ønsker å skjule sin fiskeplass ved å ikke benytte AIS-utsending, men da fjernes også en viktig digital sikkerhetsbarriere for å bli identifisert av andre fartøy. Selv om det var god sikt og fiskefartøyet var godt synlig med dagsignal og lanterner, ville tidligere aktiv utsending på AIS trolig økt sannsynligheten for at lasteskipet kunne identifisert fiskefartøyet.