SIM SALABIM: Den fire kilometer lange kabelen som forsvant - og ble funnet igjen: Her fra før den ble plassert ut i havet.  (Foto: Geir Pedersen/HI)
SIM SALABIM: Den fire kilometer lange kabelen som forsvant - og ble funnet igjen: Her fra før den ble plassert ut i havet. (Foto: Geir Pedersen/HI)

Får 58 millioner til å reparere sjøkabel

Havforskningsinstitutet får ekstra midler i revidert statsbudsjett, for å få Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe) opp og stå igjen. 

Publisert
GLEDER SEG: Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø ser frem til å få observatoriet på plass igjen. (Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet)
GLEDER SEG: Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø ser frem til å få observatoriet på plass igjen. (Eivind Senneset/Havforskningsinstituttet)

Det melder instituttet på sine egne nettsider.

– Dette er gode nyheter, sier havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø.  

– Havobservatoriet er viktig, nasjonal forskningsinfrastruktur. Gjennom dette systemet kan vi få en god innsikt i livet som finnes her i dette sentrale økosystemet. Vi gleder oss derfor over at vi nå kan få hele infrastrukturen på plass igjen. Dette er etterlengtet. 

Systemet gikk ned – kabel borte 

Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe) er en infrastruktur for forskning og overvåkning av havområdet. En rekke plattformer, eller noder, er plassert ut i sjøen, forbundet med en kabel ut fra land. Det er to kretser; en indre og en ytre. Men systemet har vært strømløst og nede siden våren 2021, etter at noe eller noen dro ut den over fire kilometer lange kabelen i ytre krets. 25. november 2021 ble den savnede kabelen funnet og tatt opp av forskningsfartøyet G.O. Sars.

Kan planlegge reparasjoner 

I revidert statsbudsjett får altså HI 58,3 millioner kroner til å erstatte kabelen og reparere ytre krets. 

– Dette betyr at vi kan legge en plan for hvordan vi skal få ytre krets av infrastrukturen opp igjen så snart som mulig, sier HI-forsker og prosjektleder Geir Pedersen. 
Selve hendelsen er fortsatt under politietterforskning, og både trålere og fremmede makter har vært nevnt som årsaker til at kabelen brått ble kuttet bare noen måneder etter at den først hadde blitt åpnet i 2020.