GRUNNSTØTTE: RS «Det Norske Veritas» grunnstøtte under redningsaksjonen utenfor Stamsund. Fartøyet er tatt ut av drift inntil videre.

Skal se nærmere på ulykken

Ulykken med fiskebåten «Gunn Lotte» utenfor Stamsund skal nå undersøkes nærmere av Statens havarikommisjon.

Det var den 26. januar i år at fiskefartøyet mistet fremdriften og drev på land. Fiskeren var ute for å trekke lina, som var satt dagen i forveien, da båten mistet fremdriften og drev mot land. Fiskeren fikk meldt fra om nødsituasjonen.

Kort tid etterpå ankom redningsfartøyet RS «Det Norske Veritas» stedet, men under redningsaksjonen falt fiskeren over bord og ble liggende 20 minutter i sjøen.

Redningsfartøyet «Det Norske Veritas» grunnstøtte, men en redningsperson hoppet i sjøen og prøvde berge fiskeren i land. Et annet redningsfartøy, RS «Sundt Flyer», ankom også ulykkesstedet og fikk fiskeren om bord.

Deretter ble fiskeren fraktet til Stamsund, og videre til UNN Tromsø med redningshelikopter. Dessverre omkom fiskeren som følge av ulykken. Nå skal altså Statens havarikommisjon se nærmere på ulykken med fiskebåten.