MILJØ: – Vår strategi er å i størst mulig grad sikre miljøbesparelser igjennom gjenvinning. I dag sparer vi 3,6 kg CO2 ekvivalenter og 1,7kg olje for hvert eneste kilo plast som gjenvinnes igjennom Nofir sammenlignet med nyproduksjon, sier bærekraftsansvarlig Heidi Ruud.

Nofir med ny teknologiløsning og GPS-tracking

Nofir har fått på plass en egen portal for sporing av materialer. Nye teknologiske løsninger er viktig for bærekraftsarbeidet, hvor kravene bare vil bli større de kommende årene, mener selskapet.

Publisert Sist oppdatert

Gjenvinningsselskapet fra Bodø samler årlig inn flere tusen tonn materialer fra fiskeri- og havbruksnæringene. Den store majoriteten av dette materialgjenvinnes og får et nytt liv i kretsløpet i form av nye produkter. Det melder selskapet i ei pressemelding.

Skal innføre full sporbarhet

Nå har selskapet fått på plass en løsning for at fiskeriene, oppdretterne og andre leverandører av materialer skal få full sporbarhet. Det innebærer bedre oversikt over hvor redskapene deres ender opp, enklere tilgang til dokumenter, rapporter og annen info om redskapene de har levert til gjenvinning.

– Vår strategi er å i størst mulig grad sikre miljøbesparelser igjennom gjenvinning. I dag sparer vi 3,6 kilo CO2 ekvivalenter og 1,7 kilo olje for hvert eneste kilo plast som gjenvinnes igjennom Nofir sammenlignet med nyproduksjon, sier bærekraftsansvarlig Heidi Ruud, og legger til: - Det innebærer å transportere trygt, effektivt og økonomisk. I tillegg må vi ta vurderinger på å finne rett gjenvinner til rett material og se at vi får maks utnyttelse av dem og at alt dette skjer på en miljømessig best mulig måte. Igjennom alt dette skal både vi, og de som har levert redskap til oss ha kontroll, og det er derfor vi nå får på plass en egen nettportal for leverandørene, sier Ruud.

NETTPORTAL: Slik ser portalen ut.

Utviklet i Bodø

Portalen er utviklet i Bodø, og skal blant annet gi leverandørene:

¤ Dokumenter som dokumenterer transport, og at dette skjer både lovlig og forsvarlig vis. Til og med hvilken vei som har blitt kjørt på, og fullstendig GPS-tracking fram til avlevering på Nofirs fabrikk i Litauen.

¤ I systemet har man registrert hvert kilo material siden 2015 med rapporter, bilder og for oppdrettsnøter også laboratorierrapporter.

¤ Oversikt over ressursbehov fordelt på de ulike fraksjonene til bruk i analyser for å sikre bærekraft i alle ledd.

¤ Enkel tilgang til miljørapporter som dokumenterer bidrag, miljøbesparelser og andre fakta for leverandørene – både oppdrettere, fiskere, servicestasjoner og avfallsselskaper.

SPORING: Her er sporingskartet.

Strengere rapporteringskrav

Nofirs bærekraftansvarlige ser en tydelig utvikling mot strengere rapporteringskrav innenfor bærekraft. Fiskeri- og havbruksnæringen vil ikke slippe unna, og Ruud mener man kan ta viktige steg ved å først sikre kontroll.

– Bærekraft er ikke enkelt å måle, men vi kommer langt når vi har gode oversikter. I dag sitter vi på all denne infoen, men nye krav gjør at den også må være mest mulig tilgjengelig og lett å få tak i for leverandørene selv. Det gir både oss og leverandørene mulighet til å se hvor man kan gjøre mer, og det gir oss alle et forsprang når det kommer tydeligere krav om målbar bærekraft.