Årsregnskap:

Volstad overtok frysetråleren med samme navn fra Tersan Shipyard i Tyrkia i juni 2013.

Milliardomsetning for Volstad AS

Selskapet solgte tråleren «Volstad» med kvoter i januar 2021, noe som ligger til grunn for det massive årsresultatet som det ferske 2021-regnskapet viser.

Publisert

– Skip og tilhørende kvoter ble solgt i januar med betydelig gevinst. Omsetningen for 2021 er dermed ikke knyttet til det som tidligere var ordinær drift, så en sammenligning av årets omsetning mot fjorårets er dermed ikke relevant. Driftsinntekten i 2021 var på 1.038.629.258, der nesten hele beløpet er knyttet til salg av skip, heter det i årsrapporten for 2021.

Tall i mill. kr20212020
Omsetning1 038,6159,9
Driftsresultat1 028,841,5
Driftsmargin %99,025,9
Resultat før skatt1 051,041,5
EK %58,818,0
Kilde: Brønnøysundregistrene

Solgt til annet Sunnmørsrederi

Volstad overtok frysetråleren med samme navn fra Tersan Shipyard i Tyrkia i juni 2013. I januar 2021 ble fartøy og kvoter solgt til Ålesundsrederiet Bluewild.

– Når vi først har bestemt oss for å selge båt og kvoter, er det jo gledelig at det ble til en lokal kjøper, uttalte Eivind Volstad etter at salget ble kjent.

Bokført egenkapital var ved utgangen av året 533 millioner kroner, og driftsresultatet endte på 825 millioner.

Fra 42 til to ansatte

Volstad AS, som er familieeid gjennom Volstad Holding, hadde 42 ansatte i 2020. Nå består selskapets ansatte av kun to stykker. Mannskapet om bord i «Volstad» ble med fartøyet og Bluewild videre.

I dag er Volstad AS oppført med 62,5 prosent av eierskapet i Norwind, men dette vil synke etter hvert som det danske oppkjøpsfondet Navigare Capital kjøper seg opp i rederiet.

De andre eierne av det nye rederiet er Kleven-familien og Farstad-familien.