KV Svalbard har gjennomført en vellykket operasjon ved den havarerte tråleren Northguider i Hinlopen, og risikoen ved havaristen er dermed ytterligere redusert. – Arbeidet i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder, sier Rune Bergstrøm i Kystverket.

– Det har ikke vært gjennomført lignende operasjoner i så krevende farvann før som vi kjenner til. Veien blir til mens vi går, og vi møter stadig nye utfordringer i det kalde klimaet. I løpet av det siste toktet opplevde mannskapet en effektiv temperatur på ned mot -43 grader, sier Rune Bergstrøm, ansvarlig for operasjonen ved beredskapsavdelingen til Kystverket.

– Vi vurderte opprinnelig å starte fjerningen av havaristen i denne perioden, men etter en grundig vurdering av sikkerheten til innsatspersonellet og de utfordrende klimatiske forholdene på denne tiden av året ble det bestemt at havaristen skal fjernes i august. Det ustabile været vi har opplevd under denne operasjonen viser at vurderingen var riktig. En bergingsoperasjon i denne perioden kunne blitt meget utfordrende og risikofylt, og sannsynligheten er stor for at operasjonen hadde blitt avbrutt underveis, fortsetter Bergstrøm.

Det er krevende farvann i området ved havaristen.

Ytterligere redusert risiko

Mannskapet har montert tre ulike systemer med posisjoneringsutstyr på havaristen, for å kunne følge med på eventuelle bevegelser. Disse kan også benyttes ved et eventuelt «worst case scenario», der havaristen blir tatt av isen og det blir behov for å lokalisere vraket. Det er også gjennomført tiltak som gjør det enklere å få tak i havaristen ved et slikt scenario.

I tillegg har mannskapet fjernet ytterligere avfall og potensielt forurensende utstyr fra havaristen.

– Arbeidet med havaristen i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap om operasjoner i så fjerntliggende, mørke og kalde områder. Et godt samarbeid mellom mannskapet på KV Svalbard, Kystverket, rederiet, bergingsselskap, forsikringsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen har vært helt essensielt for å løse utfordringene i det ekstreme klimaet, sier Bergstrøm.

Fortsetter arbeidet

Fremover skal det settes opp et overvåkningsprogram for havaristen og isforholdene i området. Rederiet og forsikringsselskapet jobber også videre med bergingsplanen i samarbeid med Kystverket, og forbereder bergingsoperasjonen som skal gjennomføres i august.

Representanter fra Kystverket, rederiet, forsikringsselskapet, bergingsselskapet og lokale bidragsytere fra Longyearbyen deltok i operasjonen sammen med mannskap fra KV Svalbard. KV Svalbard er spesialbygd for operasjoner i arktiske farvann, og har blant annet isbryteregenskaper.