Det blir likevel ikke nye samtaler om en WTO-avtale før årsskiftet. – Det er skuffende. En ny avtale kunne gitt inntil 76 prosent lettelse i tollen på norsk sjømat til Europa, og dermed styrke konkurransekraften til Norges største matproduserende sektor. Finansuroen gjør at WTO-sporet er blitt ekstra viktig for Norge, sier Trond Davidsen i FHL.


( 18.12.2008 )

[raw]

I hele høst er det arbeidet for å få sluttført forhandlingene om en ny WTO-avtale. Men i en melding 17. desember fastslår WTO-sjef Pascal Lamy at tiden ennå ikke er moden for et nytt ministermøte for å få dette til. Han beklager dette, men er likevel optimistisk til at prosessen kan komme på sporet igjen i løpet av 2009, melder FHL.

 

Det ble eksportert norsk sjømat for 37 milliarder kroner i fjor. Norge er blant verdens ledene tilførselsland av villfanget og oppdrettet fisk med leveranser i over 150 land. Men siden Norge står utenfor de store handelsblokkene, møter sjømatnæringen høye tollbarrierer i flere markeder, inkludert hovedmarkedet i EU.

 

– Tollen på industrivarer er sterkt redusert de siste tiårene, men sjømat henger etter øvrige industrivarer. Beregninger viser at tollen på sjømat bare til EU kan kuttes med milliardbeløp dersom dagens WTO-forslag legges til grunn, understreker Trond Davidsen, direktør markedsadgang i FHL.

 

– Og enda viktigere er det at en global tolliberalisering vil sette Norge i stand til å konkurrere på like vilkår med sjømatnasjoner  som Island og Chile.

 

Slik forslaget til WTO-avtale nå foreligger, vil den gi fiskeri- og havbruksnæringen helt konkrete forbedringer i markedsadgangen. Den største gevinsten vil helt klart ligge i vårt hovedmarked EU. Selv om EØS-avtalen i dag er bærebjelken for sjømatnæringens handel med EU, er en rekke sjømatprodukter ikke omfattet av tollnedtrapping i EØS-avtalen. Dette gjelder produkter av sild, makrell, reker, laks og kamskjell.

 

– Med tanke på hva som kan komme til å skje med EØS som er vår viktigste handelsavtale, ser WTO ut til å være viktigere for norsk sjømatnæring enn noen gang, sier Davidsen. Bakgrunnen er at Island, som er rammet hardt av finanskrisen, kan komme til å søke om EU-medlemskap alt på nyåret. Dette vil måtte utløse en debatt om EØS-avtalens framtid.

 

FHL er bekymret for den usikkerhet som nå skapes om en framtidig EØS-avtalen, samtidig som EU-debatten er mer fraværende enn noen gang i Norge. Med disse usikkerhetsfaktorene vil WTO komme til å bli avgjørende for sjømatnæringens muligheter til å konkurrere i det europeiske matvaremarkedet.

 

– FHL støtter derfor WTO-prosessen fullt ut. Det er viktig for et lite åpent land som Norge og som står utenfor de store handelsblokkene, at det finnes sterke internasjonale kjøreregler for handelen, sier Trond Davidsen.
FHL dekker hele verdikjeden fra fjord til bord innen norsk fiskeri- og havbrukssektor. FHL er en landsdekkende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon hvor medlemmene er alt fra små familiebedrifter til store multinasjonale selskap. FHL er tilsluttet Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

[/raw]