DEL

Westing har ambisjoner om å ta et sterkere grep om skipsmalingsmarkedet i Norge, både for nybygg, vedlikehold og reparasjoner. De har nylig inngått en avtale om å bli eksklusiv representant for International Paint i Norge. Denne avtalen trer i kraft i november i år.


( 16.01.2014 )

[raw]

-Til nå har vi utviklet vår posisjon i markedet på Nordvestlandet og Trøndelag. Med denne avtalen sikter vi mot å ta større markedsandeler langs hele kysten, og å strekke oss etter vår visjon om å bli den mest attraktive samarbeidspartneren på overflatebehandling i Norge, sier Sigurd Teige, som er styreleder i Westing.

 

International er en av flere varemerker tilhørende verdens største aktør innen maling. AkzoNobel, ved, John Knutsen, som leder den nordiske regionen for International, sier han ser frem til at samarbeidsmodellen trer i full kraft fra november, og at International deler Westing sin strategi for ekspansjon i det norske markedet.

 

-International har utviklet en ny modell hvor Westing vil innta en fremskutt rolle i vår verdikjede, for å yte en bedre service til våre kunder, uten at det medfører høyere kostnader for kundene. Dette er en modell som ikke har vært benyttet tidligere, og vi mener at dette er den riktige løsningen for vårt langstrakte land. Dette vil sette kundene mye sterkere i fokus, og jeg er sikker på at de vil oppleve en forbedret service fremover, sier Knutsen.

 

-Vi går fra å være en regional distributør og forhandler, til å bli en nasjonal integrert partner med International. Vi vil etablere et felles logistikk-, lager- og servicesystem, og sammen kunne betjene våre kunder gjennom hele produktets livssyklus. Dette vil bli en mer konkurransedyktig og effektiv løsning også for våre kunder, sier Sigurd Teige i Westing.

 

Det kan til slutt nevnes at Westing ble etablert allerede i 1981. Selskapet har hovedkontor i Fosnavåg og avdelingskontor i Trondheim. De leverer løsninger og kvalitetsprodukt for overflatebehandling til industri, maritim sektor og varehandel. AkzoNobel er på sin side verdens største malingsleverandør. Med hovedkontor i Amsterdam i Nederland, produserer og tilbyr selskapet et bredt sortiment av maling til forbrukere og håndverkere, høyteknologiske industrier, lim og limsystemer, samt en lang rekke med spesielle kjemikalier. I Norge har AkzoNobel rundt 150 ansatte.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.