DEL

Under Nor-Shipping messen i Oslo vil Marco Ryan, Chief Digital Officer & Executive Vice-President i Wärtsilä Corporation, presentere selskapet sin nye digitale satsing for den maritime sektoren.


( 30.05.2017 )

Wärtsilä har hatt fokus på innovasjon og nyskapende teknologi i mange år, og har særlig satt spor i 1990-årene innen utviklingen av LNG-drevne fartøy som alternativ til konvensjonelle diselbaserte framdriftssystem. Mer nylig har selskapet introdusert nye generasjoner løsninger som SmartPredict og Nacos Platinum. I tillegg er det siste oppkjøpet av Eniram, et selskap som tilbyr sine kunder avanserte analyseredskap for operasjoner til havs, basert på datainnsamling, statistisk modellering og prediktive simuleringer av skipene sine transportruter, et nytt skritt i riktig rettning. Gjennom smart teknologi kan Eniram sine analyseredskaper maksimere skipene sin effektivitet, og redusere både kostnader og miljøskadelige utslipp.

Under Nor Shipping vil Marco Ryan fokusere på den digitale transformasjonen av selskapet, som er bærende for lanseringen av Wärtsilä 4.0. Dette er en pågående utvikling av selskapet basert på en gjennomgående digitalisering av produkt-porteføljen, samt service- og partnerskap, til hele den maritime industrien.

-En felles forståelse for at sektoren trenger en gjennomgående digitalisering er allerede begynt å bre om seg innen den maritime industrien, og den vil bare øke ytterligere i årene som kommer. Vi er midt oppe i en begynnende, men svært avgjørende, endring i folks tankebaner rundt digitalisering, der vi er nødt til å bevege oss fra mange ulike frittstående system, til flere åpne og kompatible produkter og løsniger. Wärtsilä leverer totalløsninger til hele den maritime industrien, med et stort tilbud av produkter, i tillegg til at selskapet har store kunnsakper om hvordan vi kan forlenge levetiden til kunden sine skip. Vi ønsker derfor å bygge videre på denne kunnskapen, samtidig som vi utvikler våre nye digitale løsninger i tett samarbeid med kunden som skal bruke dem, sier Marco Ryan.

Målet til Wärtila er å utvikle nye kompatible digitale produkter og servicetjenester, gjennom å etablere ulike digitale utviklingssentre globalt. Ideen bak disse sentrene er å hente frem lovende ideer og gi dem mulighet til å prøves ut, i samarbeid med selskapets mange kunder og partnere. Det første digitale utviklingssenteret er allerede etablert i Helsinki, der fem forskjellige prosjekter er under utvikling, og et nytt senter vil bli åpnet i Singapore senere dette året. I tillegg skal to ulike digitale utviklingssentre lanseres i løpet av 2018, samtidig som det også blir etablert forskjellige teknologi-inkubatorer med fokus på å øke farten på utviklingen av nye digitale basissytem og plattformer.

Marco Ryan er opptatt av at Wärtsilä skal jobbe tett med sine kunder og partnere i alle seslakpets utviklingsprosjekt, for å skape produkter og system som redere og andre operatører virkelig trenger. Sentralt i dette bildet er Wärtsilä sin bevisthet om at selskapets digitale utvikling ikke kan stå på utsiden av allerede eksisterende verktøy og system, men må tilpasse seg og komplettere ulike forettningsmodeller, kulturer og framtidige muligheter som er viktige for kunden.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.