DEL

Eniram, et Wärtsilä-selskap, har lansert en stor oppdatering av sitt overvåkingssystem for skipsfart; Eniram SkyLight 2.0. Systemet sin funksjon er å sammenstille nautiske kart, værmeldinger og transportruter for å kunne gjøre en prediktiv analyse og en bedre planlegging av et skips ulike transportruter. Det nye systemet kan visualisere fartøyets rute både ut i fra miljømessige, sikkerhetsmessige og økonomiske perspektiv.


( 31.05.2017 )

Sammen med værmeldinger og ruteinformasjon, har SkyLight 2.0 muligheten til å bytte mellom oppdaterte nautiske kart og Google kart som bakgrunnsmateriale for planleggingen av ulike operasjoner. Dette vil gjøre det lettere å analysere og forutsi hva som vil skje, og gjøre det mulig for operatøren å planlegge de ulike transportrutene på best mulig måte. Det nye systemet er basert på den samme digitale løsningene som brukes ved det allerede eksisterende SkyLight-systemet.

SkyLight 2.0 gir redere verktøyene de trenger for å redusere drivstofforbruket og operere med lavere utslippsnivåer. Samtidig gir systemet en ekstra sikkerhet og bedre redskap til å planlegge ulike operasjoner. Overvåkningssystemet vil også hjelpe rederne å overholde overvåkings- og rapporteringsforskriften (MRV) som trer i kraft i august i år. I SkyLight 2.0-systemet sin månedlige abonnementavgift, er alle tjenester fra datatrafikk, til overvåking og rapportering inkludert.

“SkyLight 2.0 er en viktig oppgradering av systemet vårt, og de ekstra funksjonene gjør det mulig å foreta mer omfattende analyser til langt lavere kostnader enn tidligere. Systemet er et verktøy som gjør skipsoperasjoner mer kostnadseffektive, sikrere og miljøvennlige. Den nye utviklingen av systemet kommer som et resultat av et tett samarbeid med ulike redere og operatører, og vi har designet et system som svarer på deres behov, sier Jan Wilhelmsson, direktør for kommersiell frakt i Eniram.

Enirams SkyLight-system er en overvåkingstjeneste som leveres til kunden på abonnement uten kostbar integrering om bord. Den tilbyr «Charterparty»-overvåking og leverer fartøyets fartprofil på en reise, samt gir en drivstoffkurve av fartøyets normaliserte hastighet. Alle data, både historiske og samtidige for det enkelte fartøyet eller en hel flåte, kan nås fra skipet under operasjonen.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.