Wärtsilä 31-motoren, som i henhold til Guinness Rekordbok er kjent som verdens mest effektive firetakts dieselmotor, er valgt som hovedmotor for en ny snurper/tråler.

Båten skal bygges ved det danske verftet Karstensens Skibsværft for Peter Hepsø Rederi AS fra Sør-Trøndelag. Snurperen/tråleren vil være det første fiskefartøyet som utrustes med Wärtsilä 31-motoren. Kontrakten med Wärtsilä ble signert i september.

I tillegg til hovedmaskineriet vil Wärtsilä også levere et komplett fremdriftssystem med 2-speed gir, vridbare propeller, dyser, Wärtsiläs ProTouch kontrollsystem og akselgenerator.

«Wärtsilä 31-motoren representerer en ny standard når det gjelder drivstoffeffektivitet, noe som også betyr at utslippene er lave. Videre gir Wärtsiläs 2-speed gir ytterligere drivstoffbesparelser og lavere støynivå. Vi er svært glade over å samarbeide med verft og eiere med å introdusere en tråler i verdensklasse til markedet», sier Aaron Bresnahan, salgsdirektør i Wärtsilä Marine Solutions.

«Selskapet vårt feirer 100-årsjubileum i 2017. Denne begivenheten ønsker vi å markere med et nytt fiskefartøy som representerer framtiden til fiskeflåten. Wärtsiläs framdriftsløsning gir oss den effektiviteten og de miljøegenskapene som vi trenger i det nye fartøyet vårt», sier Audhild Hepsø, daglig leder i Peter Hepsø Rederi AS.

Det 80 meter lange fiskefartøyet vil i hovedsak operere i Nord-atlanteren, Nordsjøen og i norske farvann.

Wärtsilä 31 motoren kommer i tre drivstoffversjoner; diesel, dual-fuel (DF) og ren gass med tennplugg. Wärtsilä 31 gir markedet utvidede muligheter for bruk av flere typer drivstoff med ulik kvalitet, fra veldig lett til veldig tung diesel, samt en rekke ulike gasskvaliteter. Motoren er designet for å kunne brukes i de fleste skip med hovedmaskineri i rekkevidden 4,2 til 9,8 MW. Motoren gir en bemerkelsesverdig forbedring i drivstoffeffektivitet og drivstoffleksibilitet, samt betydelige reduksjoner i vedlikeholdskostnader. For eksempel vil en Wärtsilä 31-motor først ha behov for vedlikehold etter 8000 driftstimer, mens alternative standardmotorer vil kreve vedlikehold etter 2000 driftstimer.

Sjøprøver har bekreftet at Wärtsiläs 2-speed girsystem reduserer drivstofforbruket med åtte prosent sammenlignet med et rent mekanisk fremdriftssystem. Selskapet forventer at det er mulig å oppnå ytterligere reduksjoner på opptil 15 prosent, med en tilsvarende reduksjon i utslipp av nitrogenoksid (NOx) og svoveloksid (SOx).

Disse drivstoffbesparelsene og miljøgevinstene oppnås når operasjonene ikke krever maks fartøyskraft og propelldrift: Wärtsiläs løsning gir mulighet for å kjøre propellen på en redusert og mer effektiv hastighet i henhold til den operasjonen fartøyet utfører, noe som reduserer kraftbehovet sammenlignet med et konvensjonelt diesel-mekanisk anlegg. Samtidig holdes motorturtallet konstant slik at genereringen av elektrisk kraft fra kraftuttaket på giret forblir konstant, og slik at skiftene mellom de to hastighetsnivåene på giret kan skje uavbrutt. Ved å redusere propellhastigheten oppnås også en betydelig reduksjon i undervannsstøy, noe som er av stor interesse for fiskeog seismikkfartøy. Redusert støy er også svært gunstig for det marine miljøet generelt, samt at det gir bedre komfort for mannskapet om bord.