DEL

Aker Seafoods ASA har i dag mottatt vedtak fra Fiskeri- og kystdepartementet i sakene om påstått dumping av fangst fra fartøyene “Hekktind” (eies av datterselskapet Nordland Havfiske AS) og “Doggi” (eies av datterselskapet Hammerfest Industrifiske AS).


( 06.07.2012 )

[raw]

Departementet har bestemt at fartøyene må tas ut av fiske i henholdsvis 5 måneder for “Hekktind” og 3 måneder for “Doggi”, i begge tilfelle med virkning fra 1. august 2012.

 

Dette er en betydelig mildere reaksjon enn den først varslede inndragningen av fiskeritillatelser på henholdsvis 12 måneder for “Hekktind” og 6 måneder for “Doggi”. Aker Seafoods mener imidlertid fortsatt at den vedtatte inndragning av tillatelser er urettmessig, og vil vurderer rettslige skritt for å få satt til side departementets vedtak eller kreve erstatning. Når det gjelder “Hekktind” vil de forhold som ligger til grunn for departements vedtak få en første rettslig prøving i straffesak mot det skipseiende selskapet som skal for domstolene i oktober i år.

 
Begge fartøyene har fisket en vesentlig del av årets torskekvoter. Konsekvensen av vedtaket antas å bli begrenset, men endelig virkning kan ført slås fast når fisket på årets kvoter er avsluttet.  Vedtaket kan føre til redusert tilgang på råstoff for de landanlegg som er berettiget til å avta fangst fra selskapets fartøyer.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.