Fiskeridirektoratet har fått flere meldinger om notsprenginger og slipping av fangster i sildefisket som nå foregår utenfor Vesterålen. – Hvis problemene fortsetter vil vi vurdere å stenge områder hvor silda står i tette konsentrasjoner, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet region Troms.


( 09.01.2009 )


[raw]

Det er for tiden et godt sildefiske utenfor Vesterålen og store fangster fører til at nøter sprenges. Det er også mottatt signaler om at fangster slippes når innblandingen av uønsket småsild er for stor. Slik slipping av fangster kan medføre uønsket dødelighet.

 
– Både vi og Kystvakten er oppmerksomme på at dette foregår og vil sette flere ressurser inn på å overvåke sildefisket. Vi vil sette flere inspektører om bord i fiskefartøyene og i tillegg ha flere inspektører om bord hos Kystvakten, sier regiondirektør Gunnar Trulssen i Fiskeridirektoratet region Troms.
 
Notsprenging og slipping av for store fangster er et problem innen sildefisket og må unngås.
 
– Vi henstiller til aktsomhet og ber om at det ikke blir kastet på for store stimer av sild slik at fangstene blir for store. Dersom problemene fortsetter vil fiskeridirektøren måtte vurdere å stenge enkelte områder for sildefiske, sier Trulssen.
 
Fiskeridirektoratet har en god dialog med Norges Fiskerlag og Fiskebåtredernes forbund i denne saken, og er kjent med at forbundet har sendt ut en lignende henstilling til sine medlemmer.

[/raw]