Selv om det i sommer har vært mulig for mange utenlandske turister å besøke Norge, er kvantum innrapportert fangst fra norske turistfiskebedrifter svært lavt.

Per uke 33 er det rapportert inn en fangst på 123,5 tonn, mot 1489,3 tonn i 2019, viser tall fra Fiskeridirektoratet. I 2020, året da store deler av turistnæringen ble helt eller delvis lukket ned av Coronapandemien, ble det fisket 369,4 tonn i løpet av året.

Fangstene i år fordeler seg med 1576 kilo kveite, 59 677 kilo sei, 1082 kilo steinbit, 57 021 kilo torsk og 4124 kilo uer. I hele 2019 ble det tatt 17 164 kilo kveite, 701 962 kilo sei, 15 123 kilo steinbit, 656 265 kilo torsk og 38 840 kilo uer. Det er lite trolig at da totale turistfangstene i år vil komme over 300 tonn.