Vesterålen/Lofoten: Polare lavtrykk, uvær og landligge, men likevel godt fiske.

Slik kan vinterfisket oppsummeres så langt. Enda er det litt tid igjen av fisket utenfor kysten av Vesterålen og Lofoten når dette skrives i månedsskiftet februar/mars, og enda er det godt med skrei og torsk å få i fangstene.

Båtene har hatt mange dagers landligge i løpet av de første to månedene i vinter.

Polare lavtrykk

Årets vinterfiske har frem til utgangen av februar vært preget av svært vekslende værforhold, spesielt i store deler av januar og første halvdel av februar. Storm og polare lavtrykk har preget været, som har gitt mange dagers landligge. Det har gjort at kystfiskeflåten i disse ukene ikke har hatt fulle uker med utror. Selv om været har vært ustabilt og innsiget av torsk lot vente på seg, har fisket tatt seg betraktelig opp utover i februar.

I løpet av årets åtte første uker, frem til 26.februar, er det levert 53.626 tonn fersk torsk til en omsetningsverdi av 870 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn samme tid på fjoråret, da det var levert 70.324 tonn. Men høyere minstepris gjør at den totale omsetningsverdien i år er høyere enn i 2016. Hittil i år (uke 1 til 8) er det blitt fisket totalt 145.689 tonn sjømat, fersk og frosset, til en samlet verdi av 1,7 milliarder kroner.

Kvaliteten på torsken har i år vært veldig god, mye bedre enn andre år når silda trekker inn med torsken, sier Ted Robin Endresen.

Bedre kvalitet

-Det startet med mye dårlig vær og et relativt seint innsig av torsk. Så har det for så vidt vært et bra fiske, men det er litt ujevnt. Kvaliteten i år har vært veldig god, mye bedre enn andre år når silda trekker inn med torsken. Sesongen i år blir nok strekt litt, også fordi påsken er sen. Men påsken er et skjæringspunkt, uansett om den er sen eller tidlig. Slik oppsummerer administrerende direktør Ted Robin Endresen ved Myre Fiskeindustri vinterfisket så langt.

Årets torsk har bedre kvalitet enn på mange år.

Han og Myre Fiskeindustri har som mål å produsere 15.000 tonn torsk gjennom anlegget i løpet av sesongen. Til nå har fisket regulert seg selv på grunn av værforholdene, slik at produksjonen har ligget mellom 80 til 100 tonn om dagen. Men når alt ruller og går, og fisket og været er godt, snur de fort 250-300 tonn på gode dager.

-Vi prøver å pakke ut så mye ferskt vi klarer, men når vi har gjort et stort kjøp har vi utgang på bare en del av fersk pakket. Resten må vi finne en annen anvendelse til, både til salting og henging til tørrfisk. Nå leverer vi også en del fisk til andre aktører, som trenger råstoff til filet og salting. Vi prøver derfor å plassere produktene litt rundt omkring, fortsetter han.

Det som ikke pakkes fersk går til henging og salting. Her er et par rumenske arbeidere i gang med å sperre torsk for henging.

Større etterspørsel

-Det er ikke mange årene siden fiskerne stod med lua i hånda og ikke fikk levert i helgene. Nå har ferskfiskmarkedet åpnet noen kanaler som har gjort at en del av den torsken som blir kjøpt er godt betalt. I tillegg har det blitt færre båter, flere anlegg, og tilbud og etterspørsel har vist at det er råstoffmangel hos alle aktørene som er i gang, forklarer han. Tidvis har etterspørselen i markedet vært større enn det de og andre anlegg har klart å levere, spesielt når det er mye dårlig vær.

-Markedet er der, og det er et sug i markedet etter fisk, som vi ikke klarer å fylle, poengterer han. Selv om etterspørselen er stor, er fiskerne og anleggene blitt mer bevist på at det som leveres og produseres, er av høy kvalitet. Man skal ikke gå mange årene tilbake at man så fisk som stod lenge før den ble sløyd og pakket.

-Ordlyden at han tar seg i salt hører man sjeldnere og sjeldnere. Anleggene er rigget på en annen måte for hurtig sløying og hurtig pakking, og får fisken hurtig inn i den produksjon den skal være i. Det er helt klart at alle må skjerpe seg for å få solgt varene og for å få riktig pris. Konkurransen er større og marginene er mindre.

Omlag 10 prosent av det som pakkes hos Myre Fiskeindustri er skreimerket. Her er en forsendelse klar for å hentes med trailer.

Yter service

På Myre i Vesterålen er det som alltid noen hektiske vintermåneder, selv om båtene har ligget mer til kai enn ute på feltene de to første månedene. Endresen har daglig mellom 35-40 båter, både lokale fiskere, men også en stor andel fremmedfiskere, som leverer ferskt råstoff døgnet rundt til anlegget. For noen år tilbake kunne det være opp mot 100 båter som nærmest lå i kø for å få levert, men juksabåtene utgjorde et stort antall, selv om volum i levert fisk ikke var så stort.

-Vi har en bra havn her, godt verkstedmiljø, redskapssentral og god service i havna. Mange fremmedfiskere kommer hit, og det er tydelig at de liker seg i Myre havn. Vi må sammen yte service for å tilegne oss flere båter, og for at fiskerne skal velge Myre havn og oss som leverandør av tjenester, sier Endresen. I vinter stod bedriftens nye servicestasjon for fiskere klar til bruk. En nødvendighet for å gi noe tilbake til fiskerne.

-Vi har fått veldig god respons fra fiskerne. Det er mer en servicestasjon hvor de kan dusje, lage seg mat, vaske klær og være sosial med andre fiskere. Ikke en plass der de får servert brødmat og middag, sier Endresen.