Fisket etter villlaks i Alaska var blant de første fiskeriene i verden til å bli sertifisert av Marine Stewardship Council (MSC). Nå er laksefiskeriene på vei ut.


( 24.01.2012 )


[raw]

Mye tyder på at den økonomiske gevinsten ved MSC-sertifisering er svært liten. Samtidig er det lite som tyder på at MSC har noen form for innvirkning på villaksfisket i Alaska sin bærekraft. Amerikanske reguleringer følger ikke retningslinjer gitt av MSC, men av myndighetene. MSC gir seg ikke uten sverdslag. Det er et stort prestisjetap bundet til å miste villaksen fra sertifiseringsordningen.

 

Det omsettes tusener av tonn med MSC-sertifisert villaks i europeiske supermarkeder. I første rekke selges fisken varm- eller kaldrøkt eller i porsjonsstykker. Pakkene er tydelig merket med MSC-emblemet, som skal godtgjøre overfor kundene at fisken er fra et bærekraftig fiskeri. Etter ti år med merket som argument for at kundene skal velge nettopp denne laksen, kan det være på vei bort. Tapet av amerikanske villaksfiskerier vil være et stort prestisjetap for MSC, som er verdens største og mest omfattende miljøsertifisering for vill fisk.

 

Nå har markedsføringsorganisasjonen Alska Seafood Marketing Institute (ASMI), en organisasjon som har oppgaver som ligner på de til Norsk Sjømatråd (tidl. Eksportutvalget for fisk). Ifølge ASMI er deres krav til fisk som skal få deres miljøsertifisering (for øvrig etter godkjenning fra et uavhengig sertifiseringsselskap) like strenge som krav i andre sertifiseringsordninger.

 

MSC uttaler nå at de er svært skeptiske til ASMI sin sertifiseringsordning. MSC og andre er bekymret over ordninger som ikke er vitenskapelig troverdige, nøye og uavhengige, på grunn av deres potensial for å underminere reelle endringer i fiskerienes bærekraft. Uten henvisning til noe spesifikt fiskeri, så kan ikke en industrikontrollert standard oppnå den grad av uavhengighet, vitenskapelig nøyaktighet og troverdighet som garanterer at fiskeriene reelt bærekraftige.

 

-Vi kan ikke akseptere ASMI sin ordning som en tilsvarende ordning til den MSC tilbyr, sier MSC sitt råd i en kommentar. I realiteten hevder MSC at ASMI nå er bukken som passer havresekken.

 

Alle større norske fiskerier er nå MSC-sertifisert. Det er liten prisgevinst ved å være MSC-sertifisert. Men i noen markeder, blant annet Tyskland og Nederland, prioriterer mange importerer å kjøpe fisk som er sertifisert. Årsaken er at en del butikkjeder bare vil ha sertifisert fisk. Viser det seg nå at disse butikkjedene godtar den lokale sertifiseringen som ASMI drifter, kan det bety at flere nasjoner satser på egen sertifisering av bærekraftige fiskerier. Dette er en situasjon som MSC nok for enhver pris vil unngå.

 

Press vil derfor bli lagt på butikkjedene for å få dem til å si nei til ASMA-sertifisert laks. Hvis butikkjedene godtar lokale sertifiseringsordninger kan det raskt bety at flere andre fiskerier kan forlate MSC. Spørsmålet blir også om amerikanske myndigheter vil sitte stille og se på at MSC tvinger igjennom slike mer eller mindre åpne sanksjoner mot laks fra Alaska.

 

Hvilke virkemidler de har til å forhindre dette er svært usikkert. Var det en regjering som krevde MSC-godkjenning kunne saken bli brakt inn for Verdens Handelsorganisasjon. Nå blir det mest sannsynlig en sak for et lands konkurransemyndigheter, eventuelt EUs konkurransemyndigheter.

[/raw]