DEL

– Vi er ikke den største danske fiskeauksjonen. Det skyldes at vi satser sterkere på kvalitet enn volum. Eller sagt på en annen måte, vi prøver å tiltrekke oss mindre fartøyer som har kortere turer på havet enn de større, forklarer auksjonsmester Karsten Brovn Pedersen.


( 07.10.2009 )

[raw]

9. desember 2005 ble FiskeTerminal Hirtshals innviet. I de nye lokalene, som auksjonen er en del av, blir all fisk håndtert i et lukket system med ubrutt kjølekjede fra den blir losset til den blir lastet inn på biler som frakter den til kjøperne.

 

Vi er på Hirtshals Fiskeauksjon en tidlig morgen. I lange rekker står kasser med fisk fra ulike fartøyer, sortert etter størrelse og kvalitet. Fiskekjøperne stiller seg rundt kassene etter som Pedersen beveger seg i lokalet. De aller fleste har åpen linje på mobiltelefon til bedriften de representerer.

 

Foredlingsbedrifter og eksportører kjøper ofte fisk fra flere auksjoner samtidig. Koordineringen av hva som skal kjøpes fra den enkelte auksjon skjer i stor grad per telefon. Hva trengs i produksjonen, hva trenger kunden, og ikke minst hva kan de få for fisken når den selges videre avgjør hvor mye som bys, hvor mye, hvilken kvalitet og hvilke fiskearter de kjøper. Er det mye fisk av en spesiell art, størrelse og kvalitet på en auksjon kan det gi lave priser. Da er det viktig å kjøpe der, ikke på en auksjon hvor det er lite fisk og høye priser.

 

Matjeseventyret tok slutt
Det er tre auksjoner som tar i mot det meste av det som selges av norskfisket hvitfisk i Danmark. Det er Thyborøn, Hanstholm og Hirtshals. Auksjonen i Hanstholm er størst, mens Thyborøn er minst målt i både omsetning og mottak av fisk.

 

– Vi hadde i fjor en omsetning på 170 millioner danske kroner. I år estimerer vi at omsetningen vil bli rundt 150 millioner kroner, forteller auksjonsmester Pedersen til Kystmagasinet. Dårlige hvitfiskpriser på grunn av svikt i det europeiske markedet og lave kvoter for flere fiskearter viser igjen i omsetningen.

 

For ti-femten år siden var auksjonen i Hirtshals kjent for rekordhøye priser på Nordsjøsild til matjesproduksjon. Sesongens første sild kunne på forsommeren gi eventyrlige priser og resultere i millionfortjeneste til fartøyet som leverte fangsten. Kjøpere sto i kø for å by på silda som skulle marineres og deretter hurtig ut i butikkene i Nederland som årets første matjes. I år har auksjonen i Hirtshals ikke omsatt sild eller annen pelagisk fisk. I glansdagene utgjorde matjes 20 til 30 millioner danske kroner i omsetning.

 

– De danske fabrikkene kjøper nå nordsjøsild til matjes i Egersund. Derfra kjøres silda med bil til Kristiansand hvor det er hurtigferje til Hirtshals. Matjesperioden er nok over for godt for Hirtshals, forklarer Pedersen.

 

Den ”norske fiskeauksjonen”
Selv om en matjeseventyret er over for auksjonen, har et nytt eventyr startet. I fjor kom samarbeidet med K-Fisk AS i Sævelandsvik på Karmøy.

 

-Sammen med Fiskernes Fiskesortering her i Hirtshals har vi innledet et samarbeid som gir norske fiskere mulighet til å få de samme prisene som danske fiskere får. K-Fisk tar i mot fisken direkte fra fartøyer til sitt kjølelager. Den sendes derfra med kjølebil via Kristiansand til auksjonen her i Hirtshals, forteller Pedersen, som i år regner med å ta i mot fisk til en verdi av rundt tjue millioner kroner fra K-Fisk AS. Det tilsvarer omtrent like mye som verdien på de fangstene som norske fartøyer vil selge direkte ved auksjonen i Hirtshals. Med andre ord vil norskfanget fisk utgjøre totalt rundt 40 millioner danske kroner i år. Det er over en fjerdedel av omsetningen ved auksjonen.

 

Land din fisk til Norges nye fiskeauksjon på Karmøy, er tittelen på en brosjyre hvor samarbeidet med K-Fisk AS markedsføres. Tilbudet er ikke bare rettet mot norske fartøyer, men også for eksempel danske fartøyer som finner det formålstjenlig å levere på Karmøy istedenfor å gå til Danmark. Er det godt fiske kan det være greit med kortest mulig avbrudd.

 

Fokus på matvaresikkerhet
Når auksjonen markedsfører seg selv, legger den vekt på fortrinn som gode veiforbindelser direkte til markedene i Europa. Det er viktig at fersk fisk når butikker raskest mulig. At de holder til i FiskeTerminal Hirtshals, som har samlet alle aktiviteter fra landing, sortering til auksjon av fisk og skalldyr, er også et pluss. Fokus på kvalitet og matvaresikkerhet blir stadig større. Det har både auksjonen i Hirtshals og andre danske auksjoner tatt på alvor.

 

Er det mer lønnsomt å benytte auksjonen i Hirtshals enn andre auksjoner? En oversikt Kystmagasinet har satt sammen ved hjelp av informasjon innhentet fra det danske fiskeridirektoratet gir ikke noe entydig svar. Årsaken er ganske enkelt at en last på noen få tonn sei kan ha stor innflytelse på prisene til noen mindre auksjoner, liten innflytelse på prisen ved Hirtshals og ingen innflytelse i Hanstholm. Selvsagt er det mange unntak.

 

Tallene fra direktoratet viser tydelig at den aller største seien av topp kvalitet er bedre betalt i Hirtshals enn i Hanstholm. Enda bedre betalt er den aller største ved Danske Fiskeauksjoner, som omfatter Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Men her er volumene så små at relativt små kvantum kan innvirke på prisene. ”Vi er best på kvalitet”, liker auksjonsmester Pedersen å si. Det vises igjen i statistikken over snittpriser. Er det et svært lite kvantum som skal selges er det ofte bedre pris i Thyborøn, mens ved store kvantum er kanskje Hanstholm et bedre alternativ. Uansett, det viktigste for mange fiskere er kanskje å sammenligne med hva de ville oppnådd ved levering i Norge.

 

Skaper nye ideer
Auksjonsmester Pedersen har også planer for fremtiden. Danske fiskerier har i flere år opplevd nedgang. Selv om danske seifangster i fjor var relativt høye og kraftig opp fra 2007, er det de siste ti år et dramatisk fall for torsk og flere andre arter. I 1999 ble det fisket 73.500 tonn torsk. I fjor bare 23.300 tonn. Hysa er ned fra 9.650 tonn i 2002 til 2.300 tonn i fjor. Rødspette, som er en viktig flatfisk og kanskje den mest ettertraktede matfisken i Danmark, var oppe i 23.900 tonn i 2006. I fjor ble det levert 18.700 tonn. Av artene som fiskes i større kvantum er det stort sett bare sei som fortsatt ikke har hatt et til dels dramatisk fall. Med en slik utvikling er danske auksjoner nødt til å tenke kreativt.

 

– Vi vurderer å tilby auksjon på hele fiskepartier. Det kan for eksempel være en last med ferdig filet fra et fartøy, sjøkokte reker og andre produkter. Denne auksjonen vil vi kunne åpne for norske fartøyer og foredlingsbedrifter. Vi vil ikke fysisk motta fisken, men vi vil forestå salget og sørge for oppgjør. Fortsatt gjenstår det en del utredning før vi er klare med dette, avslutter Pedersen. Han er tydelig optimist. Selv om det har blitt mindre dansk fisk, har han klart å sikre seg betydelige leveranser av norsk fisk. Uten den norske fisken ville nok omsetningen ha bleknet noe.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.