I et høringsnotat foreslår Fiskeridirektoratet å utvide perioden for fiskeforbudet i Borgundfjorden, samt høyderestriksjonen på garn i Heissafjorden i Møre og Romsdal fra to til tre måneder.


( 16.01.2012 )

[raw]

I notatet foreslås det å utvide perioden for fiskeforbudet i Borgundfjorden og høyderestriksjonen på garn i Heissafjorden i Møre og Romsdal fra 2 til 3 måneder, ved at også mai skal være omfattet i tillegg til mars og april.
Det bes også om innspill på om det fortsatt skal være adgang til å fiske med stang og håndsnøre i denne perioden. Hovedmålsettingen med forslagene er å redusere fiskepresset og bidra til gjennoppbygging av de lokale kysttorskbestandene.
[/raw]