Hjem Nyheter Vil utforske havrommet
Regjeringen vil ha en sterk norsk havklynge.

Vil utforske havrommet

Regjeringen vil ha en sterk norsk havklynge.

Regjering vil utvikle en sterk norsk havklynge. Nå samles de kloke hodene til en Havkonferanse i Bergen i mai.


( 01.02.2016 )

– Havområdene våre er seks ganger større enn landarealet. Her ligger det muligheter som vi ennå ikke har utnyttet. Regjering vil bidra til å utvikle en sterk norsk havklynge, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Våren 2015 la regjeringen frem den maritime strategien “Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid”.  I strategien forplikter regjeringen seg blant annet til å arrangere en felles konferanse for de havrelaterte næringene. For å skape mer blå vekst inviterer derfor regjeringen sentrale aktører til en nasjonal havkonferanse i Bergen i mai.

Vil skape vekst og verdier

– Norge har lange tradisjoner for å høste fra havet. Og vi skal skape vekst og verdier fra fiskeri- og havbruksnæringen i uendelig fremtid. I årene som kommer vil utviklingen av nye havbaserte næringer også kunne bidra til verdiskapingen – men da må vi satse på dette arbeidet, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

– Petroleumsindustrien og havbruksnæringen er våre to viktigste næringer og møter ofte de samme utfordringene; som svingninger i kronekurs og pris. Men de deler ikke bare utfordringer, næringene har gjennom mange tiår delt erfaring og utvekslet kompetanse. For eksempel ser oppdrettsnæringen på hvordan de kan bruke offshore-teknologi til fiskeoppdrett ute på havet, og fiskeflåten kan være et svært nyttig bidrag i oljevernberedskapen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Viktig havkonferanse

Havkonferansen skal være en møteplass der aktører fra næringslivet, organisasjoner, akademia og myndigheter møtes for å dele erfaringer og diskutere mulighetene for økt utnyttelse og verdiskaping fra havet i fremtiden. På konferansen vil det bli presentert muligheter, utfordringer og aktuelle eksempler fra næringen.

Departementene har hatt en tett dialog med de blå næringene – deriblant GCE Subsea, NCE Maritime Clean Tech, GCE Node, GCE Blue Maritime, The Seafood Innovation Cluster og Maritimt Forum Bergensregionen – i forberedelsene til konferansen.