DEL

-Fiskeridirektør Liv Holmefjord er bekymret for effekten to lakselusmidler kan ha på krepsdyr i sjøen og vil ta initiativ til ytterligere undersøkelser for å få mer kunnskap om effekten.


( 28.03.2011 )

[raw]

– Undersøkelsene som NIVA har utført for Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) viser påviselige konsentrasjoner av laksemidlene diflu- og teflubenzuron i vann, sjøbunn og i krepsdyr som krabbe og reker. Dette er bekymringsfullt og jeg vil derfor ta initiativ til å undersøke hvilke effekt midlene kan ha på mangfoldet av krepsdyr i sjøen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

 

Dilemma
Fiskeridirektoratet har registrert bekymringsmeldinger om lite reker i enkelte fjorder på Vestlandet og vil derfor ha mer kunnskap om lakselusmidlene som hemmer skallskiftet hos lakselus også hemmer skallskiftet hos krepsdyr i sjøen i en slik grad at det utgjør en risiko for både de viktige bestandene av reker, krabbe og hummer og for naturmangfoldet i sjøen.

 

– Vi kan her fort se for oss et vanskelig bærekraftdilemma. Vi skal på den ene siden takle lakselus som et miljøproblem, men risikerer samtidig å skape et nytt ved bruk av disse midlene, sier Holmefjord, som vil følge opp rapporten gjennom å be om mer kunnskap fra forskningsmiljøene. Fiskeridirektoratet vil diskutere videre oppfølging sammen med andre forvaltningsmyndigheter.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.