I disse dager settes fritidsfiske på agendaen i en workshop som går parallelt med Arendalsuka.

Da møtes nordiske forskere, forvaltere og interesseorganisasjoner i Arendal og Lillesand. Målet er å få en helhetlig oversikt over kunnskapen om deltakelse, fangster og samfunnsøkonomiske verdier i Norden, samt diskutere videre samarbeid for å få økt kunnskap om en av våre mest populære friluftsaktiviteter.

 

Fritidsfisket i Norden er svært populært og har den høyeste deltakelsen i verden. Beregninger viser at nordmenn trolig gjennomfører rundt 30 millioner fisketurer hvert år. Men bortsett fra laksefisket, er det svært begrenset kunnskap om fiskeaktiviteten, fangstene og de store samfunnsøkonomiske verdiene. Begrenset kunnskap kan medføre overfiske og økonomiske tap. De samme utfordringene har de andre nordiske landene, der fritidsfiske også er veldig populært.

 

Norge er en avansert fiskerinasjon som ligger langt fremme i verdenssammenheng i forvaltningen av de kommersielle fiskeriene. Men, mens landene i EU har iverksatt programmer for å kartlegge fritidsfisket og få dette inn i forvaltningen, er det ingen tilsvarende forskningsprogrammer i Norge. Tatt i betraktning at Norge har verdens høyeste deltakelse i fritidsfisket, er dette et kunnskapshull som kan true bærekraften for kystbestandene. Havforskningsinstituttet mener derfor at det er svært viktig at Norge får etablert metoder for å beregne nasjonale fangster i fritidsfisket. I går var deltakerne ute i Lillesands skjærgård for å prøve en moderne fritidsfiske-app, som kan bli en del av forskningen på dette området fremover. Arrangementet ledes av Havforskningsinstituttet og er støttet av Nordisk Ministerråd.