DEL

Det kraftige fallet i fiskeprisene uroer skotske fiskere. Nå oppfordres det til å utnytte situasjonen som har oppstått i matmarkedet i skyggen av hestekjøttskandalen, til å får frem de positive kvalitetene ved skotsk sjømat.


( 25.02.2013 )

[raw]

Fiskere, sjømatprodusentorganisasjoner, foredlere, myndigheter, detaljister og andre relevante organisasjoner og bedrifter må jobbe tettere sammen for å finne årsaken til dårlige fiskepriser, og sammen utvikle strategier for å rette opp denne situasjonen, oppfordrer det skotske fiskarlaget.

 

Organisasjonen The Scottish Fishermen’s Federation (SFF) som på en del områder tilsvarer Fiskarlaget, er dypt bekymret over utviklingen i fiskeprisene. Ifølge SFF, har en global resesjon kombinert med økende tilgang på fisk i de europeiske markedene, som følge av voksende fiskebestander kombinert med import av fisk fra Asia og andre deler av verden, sammen vært viktige årsaker til fallet i prisene på skotsk fisk.

 

Organisasjonen mener det nå er grunnleggende viktig at det utformes en ”fra garnet til tallerken” strategi på tvers av alle sektorer i næringen, for å forsøke å få stimulert til økt etterspørsel, med fokus på tilgjengelighet og kvalitet på skotsk fisket sjømat.

 

– Fallet i markedsprisene på skotsk fisk er ganske dramatisk og har alvorlig innvirkning på den økonomiske levedyktigheten til den skotske fiskeflåten, ikke minst sett på bakgrunn av økende kostnader til drivstoff og drift generelt.

 

I en tid hvor masseprodusert mat er under offentlig granskning som følge av hestekjøttskandalen, burde vi stå på hustakene og rope ut om kvaliteten på skotsk sjømat og den korte veien den har før den når tallerkenene til konsumentene, sier daglig leder Bertie Armstrong i SFF, og legger til;

 

– Kvaliteten på skotsk sjømat har et fantastisk renommé både innenlands og i de internasjonale markedene, og vi trenger å utnytte dette så mye som mulig. Vår sjømat er fra bærekraftige fiskerier, den smaker godt og er noe at det mest sunne som finnes å spise, sier Armstrong.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.