DEL

Innovasjon Norge vil sende flere unge, lovende nordmenn ut i verden som kan bringe med seg verdifull kunnskap tilbake til norske sjømatbedrifter. I løpet av de siste fem årene har en rekke norske sjømatbedrifter benyttet seg av Innovasjon Norges Sjømat Trainee-ordning, noe som har gitt gode resultater for bedrifter og ansatte.


( 29.08.2013 )

[raw]

Sjømat Trainee-ordningen er et av kompetansetilbudene innenfor Marint verdiskapingsprogram.  Innovasjon Norges Marint verdiskapingsprogram skal styrke sjømatnæringens. Trainee-ordningen har eksistert siden 2007, og hittil har 25 unge talenter vært i markeder som Kina, Brasil, Spania, Italia, England og Frankrike. Tidligere var målgruppen sjømatbedrifter, men fra og med i år åpner Trainee-ordningen for leverandørnæringen også.

 

– Erfaringene så langt viser at dette er et viktig tilbud til norske sjømatbedrifter. Å være ute i markedet i lengre tid, å etablere nye eller pleie eksisterende kontakter kan være avgjørende for å lykkes internasjonalt. Innovasjon Norge vil derfor jobbe med å få flere bedrifter til å sende sine unge og lovende ansatte ut. De kan ta med verdifull markedskunnskap hjem og implementere denne kunnskapen i bedriften. Vi håper at flere norske sjømatbedrifter vil benytte seg av dette spennende tilbudet, sier Petter Ustad, ansvarlig for sjømatsektoren i  Innovasjon Norge.

 

Uvurderlig
Traineen, som må være ansatt i en sjømatbedrift eller leverandør, utarbeider sammen med sin arbeidsgiver en prosjektplan med et klart mål om hva man skal oppnå i løpet av utenlandsoppholdet. Språk er en viktig del for å lære mer om markedet. En av bedriftene som deltar i Sjømat Trainee- ordningen er Anitas Sjømat, og administrerende direktør Anita Gylseth ser allerede etter kort tid at ordningen har ført til økt lønnsomhet.

 

– Det er en veldig spennende ordning, og det er viktig at den finnes. For Anitas Sjømat har den betydd veldig mye. Det ser vi i det praktiske liv. Den økte markedskunnskapen merker vi på eksporttallene. Vi har eksisterende kunder, som nå vil øke sine bestillinger, sier Anita Gylseth, Anitas Sjømat. Familien Gylseth fra Sakrisøya vest i Lofoten har handlet med Italia siden 1880, og det siste året har Mia Gylseth bodd i Italia som en del av Trainee-ordningen.

Mia Gylseth tilbake i norske omgivelser etter Italia-opphold.

 

– Familien min har vært i bransjen i hundrevis av år. Jeg har fått inntrykk og erfaring fra ung alder, så det var en naturlig å velge denne bransjen for meg. Behovet for språkkunnskap har vært en viktig del for å styrke båndene med våre italienske kunder. Jeg er også blitt veldig bevisst på at kultur og forretning går hånd i hånd. Å få forståelse for italiensk matkultur har vært ekstremt viktig for meg, og det er svært verdifullt å ta med meg hjem til vår bedrift, sier Mia Constanse Figenschou Gylseth som er ansatt i familiebedriften.

 

Anitas Sjømat hadde et behov for å bygge opp relasjonene med de italienske partnerne sine, og knytte tettere bånd med nye og eksisterende kunder.

 

– Det blir en helt annen greie når man lærer om markedet og behersker språket. Jeg kan ikke få sagt hvor viktig det er at de unge kommer seg ut og lærer. Det er uvurderlig, sier Anita Gylseth fornøyd.

 

Marked, marked, marked
Som trainee i utlandet vil du få praktisk kunnskap om markedets og kundenes behov, slik at du kan bidra til bedre markedstilpasning av bedriften du jobber i. Du vil få mulighet til å bygge opp et verdifullt nettverk og bli kjent med aktører i markedet. Utenlandsoppholdet kan være hos en markedsaktør, bedriftens samarbeidspartnere, eller ved et av Innovasjon Norges utekontorer.

 

Innovasjon Norge vil sende ut flere ansatte fra norske bedrifter i hele næringen som kan bringe tilbake kunnskap om markeder som er viktige for den norske sjømatnæringen.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.