Hans Fredrik Ausland fra Risør vil bytte ut arbeidsavklaringspenger fra NAV med fiske.

For å få dette til har han søkt om opptak i Fiskermanntallets Blad A, og søkt om ervervstillatelse til en Sting 535 åpen båt med 60 hk utenbordsmotor. Båten skal utstyres med teinehaler, pumper og tønner som kan holde fangst.

Hans Fredrik har fra tidligere erfaring som hjelpemann fra fiske etter leppefisk. Søknaden ble sendt 29. mars. Kystmagasinet kan ikke ut fra Fiskeridirektoratets postjournaler se at søknaden er innvilget eller avslått. Hans Fredrik er heller ikke å finne i Fiskermanntallet.