Kystmagasinet 7.14: Det vietnamesiske landbruksdepartementet har godkjent en plan for utviklingen av pangasiusoppdrett i Mekongdeltaet frem til 2020. Planen innebærer at området som er brukt til oppdrett av pangasiusi gradvis vil bli redusert de kommende to år, samtidig som produksjon og eksport vil øke.


( 13.11.2014 )


Ved hjelp av ny teknikk vil produksjonen øke fra 160 tonn per hektar til 180 – 200 tonn. Det vil bety at produksjonen i Mekongdeltaet passerer en million tonn i 2015 og når 1,2 millioner tonn i 2016. En del av planen er at tettheten i oppdrettsanleggene skal reduseres fra 35 – 40 pangasius per m2 til 20-25 per m2. Dette skal gi bedre helse, mindre bruk av antibiotika og høyere produksjon.

 

Det er forventet at produksjonen vil nå 1,8 – 1,9 millioner tonn, med en eksportverdi på 2,6 til 3 millioner dollar i 2020. Lykkes Vietnam med planene om å øke produksjonen i Mekongdeltaet betyr det at norsk hvitfisk vil møte ytterligere konkurranse fra svært rimelige pangasius i en rekke markeder.