Regjeringen vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien og landbruket.

–Koronaepidemien har gjort det vanskeligere for sjømatindustrien å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Samtidig er vi i en situasjon der mange nordmenn er uten arbeid. Sjømatnæringen bidrar til matforsyningen nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig at vi holder hjulene i gang. Vi håper denne ordningen vil bidra til dette, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Skal tjene på det

For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i fiskeindustrien eller landbruket. Grunnen er at dagpenger regnet per time kan være høyere enn timelønnen de får som sesongarbeider.

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet. I praksis betyr dette at de som tar seg jobb i landbruket eller fiskeindustrien skal tjene mer på det.

– Viktig for næringen

Det er særlig et akutt behov for arbeidere til fiskeindustrien i forbindelse med det pågående vinterfisket i nord, men også landbruket har behov for sesongarbeidere.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør at det vil være attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket. Dette er noe næringen har vært opptatt av, og det er viktig for meg at de som vil bidra til å sikre matforsyningen skal tjene økonomisk på det, sier landbruksminister Olaug Bollestad.

Arbeidsog sosialdepartementet vil legge frem en endringsforskrift med virkning frem til 1. oktober 2021 for landbruket og 1. juni for fiskeindustrien.