Overvåkingstjenesten for fiskefelt i Fiskeridirektoratet ønsker å leie en rekke fiskefartøy i 2010.


( 25.11.2009 )

[raw]

Med forbehold om godkjenning av kvote, disponerer Fiskeridirektoratet en forskningskvote av bunnfiskarter som blant annet skal brukes til leie av fartøy for overvåking av fiskefelt. Fiskeridirektøren ønsker tilbud på fartøytyper som nevnt nedenfor. Områdene som skal overvåkes er kystområdene i Nord-Norge, norsk og internasjonal del av Barentshavet og Svalbard.

 

Fartøytypene en ønsker å leie og ca. antall leiedøgn;

 

FARTØYTYPER ANTALL LEIEDØGN
 
Torsketråler/fabrikktråler over 48 meter
 150 – 180 døgn
 
Snurrevadfartøy over 21 meter
 80 – 120 døgn
 
Reketråler over 40 meter med fryseri
 70 – 100 døgn
 
Reketråler kyst/fjord over 15 meter
 20 – 30 døgn
 
Fløytline
 10 – 20 døgn

 

Størrelsen på den totale forskningskvoten vil avgjøre om en kan leie fartøy i antall døgn som beskrevet ovenfor. Dersom en må redusere aktiviteten, vil reduksjonen vesentlig bli på leie av reketråler.

 

En vil fortrinnsvis leie fartøy som har både torsk- og reketråltillatelse. Fartøyene som leies vil etter forhandlinger bli tilordnet et kvantum av bunnfisk (torsk, hyse, sei, uer, m.v.). I leien skal inngå fartøyleie, bunkers, smørolje, redskapsslitasje, redskapstap, utgifter til kommunikasjon mv.. Det er utarbeidet egne tilbudsdokumenter.

 

For torsketrål, snurrevad og fløytline vil fangst under tjeneste for overvåkingstjenesten tilfalle reder inntil tildelt kvantum er oppfisket. For torsketrålere skal leier ha en mindre del av fangstinntekten. Skulle det gjenstå noe av tilordnet kvantum etter at kontrakten er oppfylt, vil restkvantumet kunne fiskes på ordinær måte. For reketrålerne tilfaller all fangst i leieperioden utleier.

 

I tilbudet skal det fremgå hvor stort kvantum bunnfisk reder forlanger, samt gjøre rede for hvor mange leiedøgn og perioder fartøyet kan være disponibelt i 2010. Videre må der gjøres rede for samtlige krav som kommer frem av tilbudsdokumentene. Eventuelle særlige krav oppgis i tilbudet.

 

Fiskeridirektoratet forbeholder seg retten til å forhandle med de en finner formålstjenlig, samt forkaste et hvert tilbud eller innkomne tilbud som ikke er innenfor rammene til tilbudsdokumentene. For nærmere informasjon, kontakt Fiskeridirektoratet Region Troms, Overvåkingstjenesten for fiskefelt:
Tlf; 97075640, Tlf; 91796533. Frist for å sende tilbud er 18. desember.

[/raw]