DEL

Europakommisjonen har lagt fram en handlingsplan om innovasjon i “den blå” økonomien. Planen omhandler tre hovedområder for innsats. Forskningsråd Erik Yssen og rådgjevar for energi, Marit Schweiker, rapporterer.


( 27.05.2014 )

8.mai kom meldingen som er en del av EUs “blå vekst”-strategi fra 2011. Dette er et fokusområde i Horisont 2020, EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon.

 

Stadig mer avhengig av havet

Europakommisjonen tar i meldingen utgangspunkt i havets store potensial for økonomisk vekst og for å utløse kostnadseffektive miljøtiltak. Et økende behov for blant annet mat, medisin og energi gjør oss stadig mer avhengige av havet. Europakommisjonen melder at innovasjon vil være med på å utvikle maritim økonomi slik at næringen ikke bare bidrar til sysselsetting og vekst, men også til utnytting av havressurser på en miljøvennligmåte.

 

Handlingsplanen omhandler tre hovedområder for innsats: kartlegging av den europeiske havbotnen, samarbeid om marin og maritim forskning og rekruttering og ferdigheter innenfor disse sektorene. Det norske initativet JPI Oceans (“Joint Programming Initative – Health and Productive Seas and Oceans”) har fått en viktig rolle.

 

Les mer på regjeringen.no.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.