LONDON: -Ferske sjømatprodukter basert på havfrossent råstoff har tatt helt av, forteller salgsdirektør Stian Hjelle i Arctic Linefish, datterselskapet til Ervik Havfiske.

Han nevner spesielt to grunner til suksessen med havfrosset råstoff eller frozen-at-sea; den stabilt høye kvaliteten og muligheten til selv å disponere lagerbeholdningen ut fra tilbud og etterspørsel, uten at kvaliteten forringes.

-Dette ser vi i alle typiske sjømatmarkeder, inkludert her hjemme. Et av de aller viktigste markedene er UK, hvor de har stor tradisjon for hvitfiskprodukter, med torsk og hyse i spissen, fortsetter han, og trekker frem britenes nasjonalrett, fish and chips, som serveres overalt i landet og som bransjen selv er veldig stolt over.

-Vi ser det i aller høyeste grad her på British Fish and Chips Award i London, som er bransjens egen Oscar-utdeling. Det er rett og slett fantastisk å få være til stede på dette arrangementet og oppleve entusiasmen og gleden kokkene har av råstoffet som vi leverer.

Salgsdirektør Stian Hjelle i Arctic Linefish, datterselskapet til Ervik Havfiske. Foto: Ervik Havfiske

Fish and chips-awards

Sammen med 70-talls norske hvitfiskprodusenter, eksportører, politikere og representanter fra Sjømatrådet, var Hjelle og en delegasjon fra Ervik Havfiske til stede under vinterens British Fish and Chips-awards i London. Dette er årets høydepunkt for fish and chips-industrien i UK, der man hedrer mange av de beste innen bransjen.

Norges Sjømatråd er en av sponsorene til den mest prestisjetunge prisen, Independent Takeaway Fish and Chip Shop of the Year. Her velges vinneren ut blant de ti regionvinnerne fra Skottland, Nord-Irland, Wales og England. Årets pris gikk til Kingfisher Fish and Chips fra Plymouth, en chip-shop som Ervik Havfiske har gode relasjoner til som trofaste kunder av selskapets torskog hyseprodukter.

Per Sandberg stod for utdeling av prisene til alle de ti regionvinnerne i kategorien Independent Takeaway Fish and Chip Shop. Foto: Alf Fagerheim

Nisjemarked i UK

De dominerende produktene for Ervik Havfiske Gruppen til det britiske markedet er linefanget torsk og hyse, H/G (sløyd og hodekappet). Fisken blir havfrosset og levert i 25eller 50 kg-blokker. Fra fartøyene går produktene videre til prosessindustrien, som igjen leverer til varekjedene eller Horeca. Noe går direkte til prosessindustrien i UK, men mye går også via produsenter i Europa, som igjen selger sine produkter inn til det britiske markedet.

Hjelle sier det derfor kan være vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mye som ender på britiske tallerkener. Men et sted mellom 3.500 – 4.000 tonn med H/G-torsk og hyse fra selskapets båter endte i 2016 opp i UK. På en av Erviks linebåter, Frøyanes, har de også fabrikk ombord, og mulighet til å kjøre filetproduksjon. Her har de spesialisert seg på filet til det britiske fish & chips-markedet. I forhold til fabrikktrålerne både i Norge og Russland, så er Ervik Havfiske en småskalaprodusent av filet. Men ifølge Hjelle finnes det et nisjemarked i UK som er villig til å betale ekstra for filet produsert av lineråstoff.

-Flere av vinnerne innen ulike kategorier under Fish & Chips Awards har filet fra Frøyanes på menyen, og dette er vi svært stolte av. I 2016 produserte vi kun 100 tonn filet, som er relativt beskjedent, men som har direkte sammenheng med prisoppgang på H/G-torsk. Filetprisen klarte ikke henge med, og jo høyere foredlingsgraden er, jo mer tid trenger markedet på å omstille seg.

Frøyanes produserer linefanget filet om bord, som går rett ut til det britiske markedet. Foto: Ervik Havfiske

Ikke påvirket

Valutaendringer og Brexit har foreløpig ikke påvirket Arctic Linefish og Ervik Havfiske i negativ forstand. Snarere tvert imot mener Hjelle.

-Selv om prisen i markedet har blitt presset opp på grunn av fall i valuta, så står torsk og hyse veldig sterkt i UK. Det ser ut til at de heller velger bort andre og mindre tradisjonsbundne fiskeslag, eller matvarer som ligger høyere i pris, sier han. Ifølge Hjelle opplever de gode priser og godt salg til UK for tiden, og dette blir et av deres hovedsatsningsområder fremover.

-Vi jobber tett på produsentene og importørene, og på grunn av størrelsen på flåteog kvotesiden, kan vi garantere stabilitet og leveringsdyktighet. Vi har også tette band med andre rederier vi selger fisk for, og vi henter fisk fra auksjon når vi har behov for det.

Finalister til British Fish and Chips Awards i 2015 fikk være med om bord på Frøyanes for å se hvordan fisket og produksjonen foregikk. Foto: Ervik Havfiske

Tar større grep

Ervik Havfiske Gruppen har, gjennom datterselskapet Arctic Linefish AS, jobbet målrettet med å ta større grep om salg og markedsutviklende aktiviteter, spesielt inn mot eksportmarkedene for torsk, hyse, lange og brosme. I tillegg gjennomfører de flere utviklingsprosjekter for utnyttelse av restråstoff og bifangst.

-Vi ser nå at det er helt avgjørende å ta pulsen på markedene selv og følge råstoffet gjennom hele verdikjeden. Da kan vi, så langt det lar seg gjøre, posisjonere fiskeriene ut i fra et markedsperspektiv, noe som er viktig for stabilitet, forklarer Hjelle. Fiskeriene har endret seg, og det er større og mer dominerende aktører i alle ledd. Leveringssikkerhet og stabil kvalitet må dokumenteres for å få innpass hos de store produsentene og grossistene, som igjen leverer produkter til varekjeder og Horeca-bransjen.

-Et veldig positivt trekk i bransjen er at hele havfiskeflåten nå samles om å løfte frozen-at-sea eller havfrossen-kvalitet og hverandre, uavhengig av fangstmetode eller foredlingsgrad ombord i båtene. I tillegg til et stort engasjement i bransjen, så har Sjømatrådet bidratt som en viktig støttespiller for å få dette til, sier han tilslutt.

Hold torsken, ingen vei utenom for et par av de britiske jentene som fikk være med Frøyanes. Foto: Ervik Havfiske