Kystmagasinet 8.14: Årsmøtet i Nordland Fiskarlag 2. og 3. oktober mener at vinterfisket etter torsk kan være utfordrende både for markedene og industrien. Årsmøtet mener at kystfiskeflåten må få fiske sine kvoter på vinteren slik naturen har lagt til rette for, og som det har vært tradisjon for i århundrer.

Årsmøtet meddeler at det bør være en målsetning å spre totalkvoten av torsk ut over en større del av året. Det bør derfor etableres ordninger der den delen av den norske fiskeflåten som evner å fiske torsk sommer og høst stimuleres, eventuelt pålegges det.

 

For kystflåten vil årsmøtet nok en gang etterlyse at det også i torskesektoren må innføres en kvotefleksordning. En kvotefleksordning på fartøynivå vil kunne ha den effekt at båteiere tør å sette av en del av sin torskekvote for et høstfiske, da man med en slik ordning kan overføre et eventuelt restkvantum til året etter.