DEL

Fiskeri- og kystministeren og næringsorganisasjonene har i dag hatt møte om ytterligere tiltak mot særlig Færøyenes opptreden i sildeforvaltningen. Det er oppslutning om ytterligere tiltak fra norsk side.


( 13.08.2013 )

[raw]

– Vi er først og fremst opptatt av å få på plass forhandlingsløsninger som innebærer bærekraftige og rettferdige avtaler. Selv om Norge vil forfølge forhandlingssporet med full kraft, må vi konstaterer at manglende realisme fra Færøyene, og også Island når det gjelder makrell, har ført oss opp i en vanskelig situasjon, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Fiskeri- og kystministeren møtte i dag næringsorganisasjonene Norges Fiskarlag, Pelagisk Forening, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Norske Sjømatbedrifters landsforening, samt Norges Sildesalgslag, for å diskutere situasjonen. Organisasjonene gav sin støtte til videre tiltak.

 

– Jeg oppfatter næringsorganisasjonene som samstemte og konstruktive når det gjelder nødvendigheten av videre tiltak mot uansvarlig fiske. Slike videre tiltak vil i første omgang omfatte et forbud mot landing av fangster av norsk vårgytende sild fra færøyske fiskefartøy, hvis Færøyene i 2013 fisker mer enn den tradisjonelle andelen nvg-sild, sier fiskeri- og kystministeren.

 

Vi vil også se videre på nødvendige tiltak for å hindre at eksporten fra Færøyene tar veien om Norge, når EU innfører et import- og transittforbud som har mer omfattende virkning enn bare forbudet mot å ilandføre fisk direkte fra fiskefartøyene.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.