Karmøytråleren Cetus har søkt om erstatning fra Erstatningsnemda II som behandler erstatningskrav relatert til forurensning og avfall fra petroleumsindustrien. Cetus har søkt om erstatning for to tilfeller av tapt fisketid under fiske etter industrifisk.

07Fartøyet hadde i det ene tilfellet trålt på feltet Kanten i 12 timer og 49 minutter og i det andre i tilfellet i 12 timer og 46 minutter, da de skulle tråle over en rørledning. Rørledningene skal være tildekket på en slik måte at en uhindret kan slepe en trål over. I det rørledningen ble passert la dørene seg over begge ganger. Trålen måtte hives og skytes trålen på nytt. Dette medførte at de tapte 1,5 time med fiskeri hver gang.

Basert på avregningen for turen er tapet estimert til 9.264 kilo industrifisk til en verdi av 33.359 kroner og 370 kilo konsumfisk verdt 4.551 kroner, – til sammen 37,915 kroner. Siden det samme skjedde hver gang er samlet erstatningskrav på over 75.000 kroner. Denne turen i april tauet Cetus i 107 timer. Fangsten ble 642 tonn industrifisk til en verdi av 2,3 millioner kroner og 25,7 tonn konsumfisk til en verdi på 316.500 kroner.