DEL

Selfa Arctic AS fikk på tampen av 2013 tilsagn på Transnovas Miljøteknologiordning for å starte arbeidet med bygging av et Kystfiskefartøy på 11 meter med elektrisk fremdriftslinje.


( 28.01.2014 )

[raw]

Tilsagnet bekrefter Selfa Arctic sin posisjon i norsk fiskerinæring som en pådriver for bærekraftig utvikling av flåteleddet, og understreker vår bevisste satsning på miljøvennlig teknologi.

 

For fiskeren vil det ha flere fordeler som lavere driftskostnader, mindre støy og eksos samt økt sikkerhet. I tilegg gir det helt nye muligheter for organisering av komponenter om bord. Arbeidet mot Sjøfartsdirektoratet og leverandørindustrien er i gang og vi sikter mot å ha en fiskeklart fartøy med elektrisk fremdriftslinje klar i løpet av 2014.

 

Som en del av miljøarbeidet introduserer vi også ny teknologi i fartøyene våre, og vil fra 2014 levere helisolerte båter som er vakumstøpt. Dette gir en betydelig vektbesparelse som igjen vil gi lavere utslipp og drivstoffkostnader.

 

Selfa Arctic har vært ledende på bygging av kystfiskebåter under 15 meter siden 1987, med 65 ansatte i Harstad (Rødskjær) og i Trondheim. Selskapet besluttet i 2008 og ikke å kjøpe inn driftsmidler som gir utslipp av Co2. Transnova gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff eller energibærere som gir lavere eller ingen CO2-utslipp.

 

Transnova støtter også prosjekter og tiltak som bidrar til overgang til mer miljøvennlige transportformer og til å redusere det totale transportomfanget. Prosjektene som støttes skal i hovedsak være i en pilot-/demonstrasjonsfase, redusere ulike typer løsningsbarrierer og bidra til læring, erfaringsoverføring og kompetansebygging.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.