DEL

EU-regler gjør at trålere som er flagget til EUs medlemsland kan fiske helt inn til 13 sjømil fra land nesten hvor som helst i EU-farvann. Irske fiskere protesterer nå mot reglene og sier at store utenlandske trålere, i første rekke nederlandske, ødelegger fiskeressursene og livsgrunnlaget for irske kystfiskere.


( 23.12.2015 )

De nederlandske fabrikktrålerne har i senere tid fisket utenfor den irske vestkysten. Flere irske fiskere, som fisker med teiner eller garn, har opplevd at de store nederlandske trålerne har dratt med seg både teiner og garnbruk.

Når dette skrives viser AIS-info at fire nederlandske fabrikktrålere, Maartje Thesdora, Margiris, Annelies Ilena og Willem van der Zwaan, samt tyske Jan Maria fisker cirka tjue sjømil utenfor Irland. Ifølge irsk kystvakt fisker fartøyene sin lovlige kvote med hestmakrell. Men irske fiskere hevder, ifølge avisa Sunday Mirror, at det ikke er mulig å fiske hestmakrell uten stor innblanding av makrell. Det hevdes derfor at fartøyene enten driver med ulovlig dumping av makrell, eller så blir denne fryst ned om bord. Begge deler er ulovlig.

En underskriftsaksjon mot trålerne har til nå samlet over 31.000 underskrifter. Irske myndigheter kan ikke endre reglene, men utelukkende be EU om å endre reglene for hvor nært opp mot land utenlandske EU-tråleren skal kunne fiske.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.