Fiskeridirektoratet har i år avslått tre søknader fra utenlandske forskningsinstitusjoner om å få gjennomføre forskningstokt i norske sone. Den ene søknaden kom fra Instituto Nacionalde Recursos Biologico i Portugal som ville drive tråling i Svalbardsonen med en 45 år gammel tråler.


( 27.06.2012 )


[raw]

Portugiserne ville drive trålfiske i Svalbardsonen i perioden 15. juni til 15. august. Fiskeridirektoratet hadde tidligere avslått en lignende søknad hvor det polske fartøyet Polonos skulle brukes. I en henvendelse som tilnærmet oste av skepsis skriver de til Havforskningsinstituttet:

 

”Det er fiskerimyndighetenes oppfatning at et mulig tokt, der det høstes forskningsfangst, bør baseres bl.a. på hvorvidt toktet innebærerøkt kunnskap om det marinemiljø og i hvilken grad toktet vil være til nytte for vurdering av bestandssituasjonen. Samtykke til tokt skal baseres på strengt vitenskapelige behov”, skriver Fiskeridirektoratet.

 

Havforskningsinstituttet svar ga heller ikke mye støtte til det portugisiske toktet:

 

”Havforskningsinstituttet har vurdert søknaden fra Instituto Nacional de Recursos Biológicos om å drive undersøkelser med det polske fartøyet ”Hinlopen” (tokt nr 1) i Svalbardsonen i perioden 15. juni til 15. august 2012.

 

Dette er et nytt tokt, (og det er uklart hvorvidt det er tenkt å være det første i en serie), selv om det gjøres klart at innsamlingen vil være identisk med et spansk tokt i 2005, og basert på et stratasystem utarbeidet av norske forskere i 1994. Trålen som skal brukes er forskjellig fra de som tidligere er brukt, og det er bare de nordligste strataene i nevnte stratasystem som er tenkt dekket.

 

Det går ikke fram av søknaden hvor store kvanta av målartene ( blåkveite, torsk, snabeluer, gapeflyndre og isgalt) som beregnes tatt under toktet, og heller ikke hvilke kvoter de kvotebelagte artene eventuelt skulle regnes mot.
Det faglige grunnlaget for disse undersøkelsene synes ikke å være tilstrekkelig beskrevet, og det kan reises berettiget tvil om disse undersøkelsene vil kunne brukes av den arktiske arbeidsgruppen i ICES til å forbedre grunnlaget for bestandsvurderingen av de tre først nevnte artene,” skriver Havforskningsinstituttet.

 

Til å utføre toktet hadde de portugisiske forskerne inngått avtale om å bruke 45 år gamle polske tråleren Hinlopen som eies av selskapet Baltic Ocean SP. Z O.O.. Skipper om bord var færøyingen Eydun Johansen.

 

Tidligere i år er en søknad fra Sea Fisheries Institute of Gdynia, Polen avslått. De søkte om å drive forskning i norsk sone med fartøyet Polonus. Dette er en 60 meter lang tråler bygget i 1987. Den eies av det polske selskapet Arctic Navigations Sp. z o.o., men driftes av tyske Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG.

 

Også en søknad fra Fisheries Service, Ministry of Agriculture sammen med University of Gdansk, om å forske på blåkveite med den litauiske tråleren Plutonas er avslått. Denne 43 meter lange tråleren er bygget i 1986.

Mye tyder på at enkelte såkalte forskningstokt er både dårlig forskningsmessig fundamentert, og at de kanskje har like store økonomiske motiver som forskningsmessige med toktene.

 

[/raw]