Danmarks Naturfredningsforening (DN) vil ha forbud mot sportsfiske etter ål fra september til og med november.

I denne perioden beveger ål fra Østersjøen seg gjennom Øresund, rundt Danmark eller gjennom Limfjorden på sin vandring mot Saragassohavet. Mengden av åleyngel – glassål – som vandrer fra ålens gyteområder i Saragassohavet til europeiske vassdrag har på få tiår falt med 98 prosent og regnes derfor som en kritisk truet art.

For å redde ålen har EU-kommisjonen og EU’s medlemsland i flere år innført fredningsperioder. Men verken dette eller nasjonale og lokale forvaltningsplaner for å øke ålebestandene har hatt den ønskede virkning, skriver fiskerforum.dk. Det fiskes fortsatt flere hundre tonn ål årlig av registrerte fiskere. Hvor mye som fiskes av sportsfiskere er ukjent. Men ål er svært populært i Danmark og det kan derfor være snakk om store kvantum.

I Danmark har ålefisket vært lukket fra desember til februar. Men det er fra september til oktober ålen trekker gjennom dansk farvann. I fredningsperiodene er det også lov å drive sportsfiske etter ål. Ved å endre tidspunktet for fredning og også forby sportsfiske etter ål i denne tiden, mener organisasjonen, som tilsvarer Norges Naturvernforbund, at mer ål vil overleve gytevandringen.