Den danske fødevareministeren Dan Jørgensen, som også har ansvar for landets fiskerier, vil forby fiske med bunntrål på Det gule rev.

Området, som er gitt status som et «Natura 2000-område», har varierende bunntyper med koraller, steinrev og mange varierte og verdifulle naturområder. Statusen som Natura 2000-område innebærer at det kan beskyttes mot aktiviteter som skader området.

Årsaken til at Jørgensen vil forby bruk av trål i området er at Greepeace har avslørt at belgiske bomtrålere fisker på revet. De har fulgt bevegelsene til blant annet den 37 meter lange belgiske bomtråleren MFV z90 Franchine i lengre tid. Farten til fartøyet har avslørt at de har trålet på revet.

Bomtrål benytter bunngir som er svært ødeleggende for bunnfaunaen der det tråles. Representanter for danske fiskere har mange ganger hevdet at bruk av bomtrål er ødeleggende for rødspettebestandene. De vil at myndighetene ikke skal tillate denne redskapen nært kysten. I Norge er bomtrål forbudt.