DEL

Japan vurderer å fjerne de aller fleste tollbarrierer på sjømat som et ledd i forhandlingene for å få på plass en frihandelsavtale (Trans-Pacific Partnership Free Trade Pact) for nasjonene rundt Stillehavet.


( 09.04.2014 )

Blant produktene som vil få alle importavgifter fjernet er australsk tunfisk, canadisk krabbe, vietnamesiske reker og fiskemel fra Peru og Chile. For Norge vil fjerning av importavgift på sjømat kunne bety økt konkurranse på enkelte produkter.

Men for de fleste fiskeslag er importavgiften fra 0 til 5 prosent, med 3,5 prosent den vanlige WTO-raten. Det er ikke gjort kjent om de planlagte endringene vil omfatte fiskearter hvor Norge er en viktig leverandør til det japanske markedet.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.