Ryfylkerensefisk AS på Finnøy i Rogaland har henvendt seg til Fiskeridirektoratet for å få dispensasjon fra å fangste berggylt i fredningsperioden.

De ønsker å fange 900 gyteklare fisker som skal brukes som stamfisk. Forespørselen er, når dette skrives, ikke ferdig behandlet i direktoratet.

Ryfylkerensefisk AS er ett av seks datterselskaper under Rensefiskgruppen AS, som igjen er eid av Grieg Maturitas AS i Bergen. Ryfylke Rensefisk AS hadde i 2018 en omsetning på 72,5 millioner kroner og et driftsresultat på 4,5 millioner kroner. Hovedaktiviteten er oppdrett av rognkjeks. Det er denne virksomheten som nå ønskes utvidet til å omfatte berggylt.