DEL

Kystmagasinet 3.15: – Min idé går ut på effektivisering av gjenfangst av rømt fisk ved oppdrettsanlegg. Det er jo fisk vi skal leve av etter olja, så dette er utvilsomt en næring i vekst, forteller 24 år gamle Mikalsen Sverre Hals til nettstedet iTromsø.no. Han sikret seg i mars finaleplass i forretningsplankonkurransen Venture Cup med sin idé «Recatcher».


( 07.05.2015 )

I et brev til Fiskeridepartementet forteller Hals, som er fra Dyrøy Kommune: – Jeg studerer på Norges fiskerihøgskole hvor jeg tar en bachelor i Fiskeri- og havbruksvitenskap. Jeg har erfaring fra lakseoppdrett, og jeg begynte allerede som 16 åring som ferievikar hos et lokalt oppdrettsselskap. Da jeg var 18 år begynte jeg som garnfisker om bord på en kystbåt, før jeg som 23 åring begynte på Fiskerihøgskolen.

 

Jeg jobber nå med et prosjekt for å få til en løsning som forenkler og effektiviserer gjenfangstprosessen ved rømming. Med min løsning vil man mye raskere enn i dag kunne sette gjenfangstgarn i sjøen om det oppdages hull i noten. Systemet skal også lages slik at den alltid er med om bord i båten som brukes til daglig ved oppdrettsanlegg.

 

 

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.