DEL

Britiske Miles Adam Shepherd, som til vanlig er fiskeriarbeider, har søkt Fiskeridirektoratet å få fiskeriregistrere en åpen 5,3 meter lang, 2,1 meter bred båt bygget i aluminium.


( 24.05.2017 )

Båten som er bygget i 1999, og er gitt navnet Vaen, har blitt ombygget for det fisket Miles ønsker å bruke den til. Motor er en 40 hestekrefters Yahama utenbordsmotor. Planen er å fiske med line og juksa i Lofoten for levering i Svolvær. For båten, som ikke har vært brukt til fiske tidligere, har han betalt 115.000 kroner.

Når dette skrives kan vi ikke se at søknaden er innvilget. Det samme gjelder for opptak i Fiskarmantallet. Begge søknader ble sendt 17. februar. Spørsmålet er om Direktoratet finner båten stor nok til å kunne driftes i fiske i Lofoten.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.